Tekstilmerking

Klede og andre tekstilprodukt som blir selde til forbrukarar, skal vere merkte med vasketilvising og fiberinnhald. Sko skal merkast med kva materiale skoen er laga av.

Forbrukartilsynet fører tilsyn med at klede, andre tekstilar og sko som blir selde på den norske marknaden, oppfyller krava til merking.

Relevant regelverk

20.11.2019

Gjør det enklere for forbrukere å reservere seg mot telefonsalg

Hvert år opplever mange forbrukere å bli oppringt av telefonselgere, til tross for reservasjon mot denne typen oppringinger. Forbrukertilsynet har laget en oversikt over hvor forbrukere kan henvende seg for å reservere seg direkte hos mange næringsdrivende og frivillige organisasjoner.

Fagpersoner