Tekstilmerking

Klede og andre tekstilprodukt som blir selde til forbrukarar, skal vere merkte med vasketilvising og fiberinnhald. Sko skal merkast med kva materiale skoen er laga av.

Forbrukartilsynet fører tilsyn med at klede, andre tekstilar og sko som blir selde på den norske marknaden, oppfyller krava til merking.

Relevant regelverk

05.08.2020

Forbrukartilsynet søker ein til to kommunikasjonsrådgjevarar i fast stilling

Forbrukartilsynet søker ein til to kommunikasjonsrådgjevarar som kan vere med å synleggjere tilsynets rolle, sette forbrukarrettar på dagsorden, og få gjennomslag for dei sakene vi tek opp. 

Fagpersoner