Reklame på TikTok må merkast tydelegare

25.06.2021 — Forbrukartilsynet har nyleg sjekka korleis 76 av dei mest populære påverkarane merker reklame på TikTok. Undersøkinga avdekka at det er eit stort forbetringspotensial når det gjeld merking av reklame, og tilsynet har følgt opp funna overfor eit utval annonsørar og påverkarar.
En hånd holder opp en smarttelefon som kjører TikTok

Foto: Solen Feyissa / Unsplash

TikTok har raskt blitt ei av dei mest populære plattformene blant norske barn, og i år har Forbrukartilsynet derfor eit ekstra fokus på marknadsføring som blir publisert her.

Forbrukartilsynet sjekka innlegga til 76 av dei mest populære påverkarane i Noreg, basert på topplista til NRK Beta. Alle innlegg i ein periode frå november til april er gjennomgått.

Hos 24 påverkarar fann tilsynet marknadsføring som var for dårleg merka eller som ikkje var merka i det heile tatt. Forbrukartilsynet kom òg over ei rekkje innlegg kor det er uklart om det dreier seg om marknadsføring . Tilsynet avdekka at det ofte blir reklamert for sminke, klede, mat, godteri og hud-, hår- og velværeprodukt.

Annonsørane har hovudansvaret

Det er annonsørane som har hovudansvaret for at marknadsføringa er i tråd med lova. Dei må derfor ha gode rutinar for opplæring, oppfølging og kontroll av påverkarane som postar innlegga.

I undersøkinga var det særleg tre annonsørar som gjekk igjen blant påverkarane.  Desse mottar no eit brev der tilsynet  greier ut om lovverket, og forklarer kva ansvar dei har som annonsørar. Forbrukartilsynet har bedt annonsørane svare på kva for rutinar dei har ved marknadsføring gjennom påverkarar. Dei må og svare på om dei har reklamesamarbeid med nokon under 18 år, sidan dette kan være problematisk i seg sjølv.

– Forbrukartilsynet vil i tida framover ha eit ekstra fokus på annonsørar som bruker TikTok som marknadsføringskanal, og fortløpande følgje opp overfor dei som bruker påverkarar i marknadsføringa, seier Trond Rønningen, direktør i Forbrukartilsynet.

Rettleier påverkarane

Påverkarane som legg ut reklamen har også eit ansvar for at reklamen er i tråd med lova. Forbrukartilsynet sender derfor også brev til dei 24 påverkarane der vi peiker på innlegg som ikkje tydeleg står fram som reklame. Brevet inneheld også rettleiing om korleis innlegga bør merkast. Forbrukartilsynet har òg vald å sende ei nærare orientering om reglane til fem påverkarar som har publisert innlegg det er uklart om inneheld marknadsføring.

Les orienteringsbrevet om reklame på TikTok til annonsørar her og til påverkarar her.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.