Internett, tele og TV

Forbrukertilsynet jobber særlig med internett, telefoni og TV. Vi fører også tilsyn med digitale tjenester og markedsføring i digitale kanaler, blant annet innholdsmarkedsføring, reklame på blogg og i nettaviser, skjult reklame og brukeromtaler.

Hva gjør vi?

 • Vi bidrar til at avtaler for produkter er balanserte og klare, og at de ikke låser forbrukerne til en leverandør på en urimelig måte.
 • Vi arbeider for at all markedsføring av internett-, mobiltelefoni- og TV-tjenester skal gi forbrukerne de opplysningene de trenger for å kunne velge mellom ulike tilbud.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas også når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i den digitale økonomien.

Viktig å vite

 • Bindingstid

  Forbrukertilsynet mener bindingstid på abonnement ikke kan overstige 12 måneder. Forbrukeren skal få en økonomisk fordel som veier opp for ulempen ved å binde seg, og det skal være mulig å komme seg ut av avtalen ved eventuelt å betale et bruddgebyr. For ekomtjenester er dette lovfestet i ekomloven.  Les mer om bestemmelsen i lovens forarbeider.

 • Innelåsende vilkår/mekanismer

  Andre vilkår eller mekanismer som urimelig hindrer forbrukeren fra å bytte leverandør vil også kunne være ulovlig, for eksempel krav om at oppsigelse må skje på bestemte måter. I tillegg vil krav til kjøp av en tjeneste for å få en annen kunne utgjøre en urimelig kobling.

 • Prisopplysninger

  I markedsføringen av en tjeneste eller et produkt skal prisopplysninger og andre vesentlige opplysninger alltid vises i første skjermbilde slik at markedsføringen gir et fullstendig bilde av tilbudet.  Dette gjelder blant annet totalpris, opplysninger om bindingstid, bindingstidens lengde og andre variable kostnader. Les Forbrukertilsynets prisveiledning.

 • Hastighetsmarkedsføring

  I markedsføring for hastighet på mobil, mobilt bredbånd og bredbånd skal man alltid opplyse om hvilken hastighet kunden kan forvente å få og at hastigheten vil variere.

 • Bruk av tester i markedsføring

  Teleoperatørene bruker ofte testresultater i reklame for å få frem hvor raske nett og god dekning de har. Men hvis de viser til tester i reklame, må de ha dekning for påstandene. Her er våre krav til bruk av tester i markedsføring.

 

Fakta om internett, tele og TV

 • I 2017 var andelen som benyttet seg av video- og filmmedier, inkludert strømmetjenester, 37 prosent. Dette er en økning fra 26 prosent i 2016.
(Kilde: SSB )
11.10.2018

Vedtak for ulovlege Facebook-konkurransar

Forbrukartilsynet har fatta vedtak mot Anna Rasmussen AS for å ha arrangert fem Facebook-konkurransar utan å kåre ein vinnar eller dele ut premiar. Selskapet må betale eit lovbrotsgebyr på 100 000 kroner.

Fagpersoner