Internett, tele og TV

Forbrukertilsynet jobber særlig med internett, telefoni og TV. Vi fører også tilsyn med digitale tjenester og markedsføring i digitale kanaler, blant annet innholdsmarkedsføring, reklame på blogg og i nettaviser, skjult reklame og brukeromtaler.

Hva gjør vi?

 • Vi bidrar til at avtaler for produkter er balanserte og klare, og at de ikke låser forbrukerne til en leverandør på en urimelig måte.
 • Vi arbeider for at all markedsføring av internett-, mobiltelefoni- og TV-tjenester skal gi forbrukerne de opplysningene de trenger for å kunne velge mellom ulike tilbud.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas også når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i den digitale økonomien.

Viktig å vite

 • Bindingstid

  Forbrukertilsynet mener bindingstid på abonnement ikke kan overstige 12 måneder. Forbrukeren skal få en økonomisk fordel som veier opp for ulempen ved å binde seg, og det skal være mulig å komme seg ut av avtalen ved eventuelt å betale et bruddgebyr. For ekomtjenester er dette lovfestet i ekomloven.  Les mer om bestemmelsen i lovens forarbeider.

 • Innelåsende vilkår/mekanismer

  Andre vilkår eller mekanismer som urimelig hindrer forbrukeren fra å bytte leverandør vil også kunne være ulovlig, for eksempel krav om at oppsigelse må skje på bestemte måter. I tillegg vil krav til kjøp av en tjeneste for å få en annen kunne utgjøre en urimelig kobling.

 • Prisopplysninger

  I markedsføringen av en tjeneste eller et produkt skal prisopplysninger og andre vesentlige opplysninger alltid vises i første skjermbilde slik at markedsføringen gir et fullstendig bilde av tilbudet.  Dette gjelder blant annet totalpris, opplysninger om bindingstid, bindingstidens lengde og andre variable kostnader. Les Forbrukertilsynets prisveiledning.

 • Hastighetsmarkedsføring

  I markedsføring for hastighet på mobil, mobilt bredbånd og bredbånd skal man alltid opplyse om hvilken hastighet kunden kan forvente å få og at hastigheten vil variere.

 • Bruk av tester i markedsføring

  Teleoperatørene bruker ofte testresultater i reklame for å få frem hvor raske nett og god dekning de har. Men hvis de viser til tester i reklame, må de ha dekning for påstandene. Her er våre krav til bruk av tester i markedsføring.

 

Fakta om internett, tele og TV

 • Andelen husholdninger med internett gjennom fiberkabel har økt fra 28 prosent i 2015 til 44 prosent i 2016.
(Kilde: Bruk av IKT i husholdningene, 2016, SSB)
15.02.2018

Facebook, Google og Twitter endrer avtalevilkårene

Facebook, Google og Twitter endrer avtalevilkårene sine etter at europeiske forbrukermyndigheter fant flere urimelige vilkår hos alle tre. Selskapene har også forpliktet seg til å gjøre mer for å fjerne ulovlige annonser.

Fagpersoner