Internett, tele og TV

Forbrukertilsynet jobber særlig med internett, telefoni og TV. Vi fører også tilsyn med digitale tjenester og markedsføring i digitale kanaler, blant annet innholdsmarkedsføring, reklame på blogg og i nettaviser, skjult reklame og brukeromtaler.

Hva gjør vi?

 • Vi bidrar til at avtaler for produkter er balanserte og klare, og at de ikke låser forbrukerne til en leverandør på en urimelig måte.
 • Vi arbeider for at all markedsføring av internett-, mobiltelefoni- og TV-tjenester skal gi forbrukerne de opplysningene de trenger for å kunne velge mellom ulike tilbud.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas også når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i den digitale økonomien.

Viktig å vite

 • Bindingstid

  Forbrukertilsynet mener bindingstid på abonnement ikke kan overstige 12 måneder. Forbrukeren skal få en økonomisk fordel som veier opp for ulempen ved å binde seg, og det skal være mulig å komme seg ut av avtalen ved eventuelt å betale et bruddgebyr. For ekomtjenester er dette lovfestet i ekomloven.  Les mer om bestemmelsen i lovens forarbeider.

 • Innelåsende vilkår/mekanismer

  Andre vilkår eller mekanismer som urimelig hindrer forbrukeren fra å bytte leverandør vil også kunne være ulovlig, for eksempel krav om at oppsigelse må skje på bestemte måter. I tillegg vil krav til kjøp av en tjeneste for å få en annen kunne utgjøre en urimelig kobling.

 • Veiledning om markedsføring av ekomtjenester

  Forbrukertilsynet har behandlet mange saker mot ekombransjen, og utarbeidet en praksis på hvordan vi tolker markedsføringsloven og håndhever den. Dette er utgangspunktet for veiledningen om markedsføring av ekomtjenester. Her beskriver vi regler for og praksis rundt bruk av gratis-påstander, billigst-påstander, og bruk av tester og sammenlignende reklame.

 • Hastighetsmarkedsføring

  I markedsføring for hastighet på mobil, mobilt bredbånd og bredbånd skal man alltid opplyse om hvilken hastighet kunden kan forvente å få og at hastigheten vil variere.

 • Bruk av tester i markedsføring

  Teleoperatørene bruker ofte testresultater i reklame for å få frem hvor raske nett og god dekning de har. Men hvis de viser til tester i reklame, må de ha dekning for påstandene. Her er våre krav til bruk av tester i markedsføring.

 

Visste du at

 • 37 prosent benyttet seg av video- og filmmedier, inkludert strømmetjenester, i 2017. Dette er en økning fra 26 prosent i 2016.
(Kilde: SSB )
25.06.2021

Reklame på TikTok må merkast tydelegare

Forbrukartilsynet har nyleg sjekka korleis 76 av dei mest populære påverkarane merker reklame på TikTok. Undersøkinga avdekka at det er eit stort forbetringspotensial når det gjeld merking av reklame, og tilsynet har følgt opp funna overfor eit utval annonsørar og påverkarar.