Innføring i aktsemdsvurderingar 

Forbrukartilsynet har laga ei innføring i dei seks trinna i ei aktsemdsvurdering.

Publisert:

Åpenhetsloven slår fast at alle verksemder som er omfatta av lova skal gjere aktsemdsvurderingar.

Ei aktsemdsvurdering er ein arbeidsmetode for å kartlegge og gjere greie for kva for negative konsekvensar verksemda har for menneskerettar og anstendige arbeidsforhald.  

Lova slår fast at verksemdene skal gjere slike vurderingar i tråd med retningslinene frå OECD. Men korleis gjer du eigentleg det?  

Forbrukartilsynet har laga ei innføring i dei seks trinna som inngår i ei aktsemdsvurdering.

Relevante artiklar

Krig, konflikt og åpenhetsloven

Når krig og konflikt truer menneskerettighetene, må mange virksomheter gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for hva de gjør for å unngå å bidra til menneskerettighetsbrudd.