29. april 2021

Forbrukertilsynet slår ned på billigstpåstander i strømbransjen

Forbrukertilsynet har opprettet saker mot fem nye strømselskaper som markedsfører seg som «billigst» eller påstår at de har «best strømpris» eller «best strømavtale».

Forbrukertilsynet slår ned på billigstpåstander i strømbransjen

Billigstpåstander skaper et inntrykk av at prisen er lavest i markedet. Det er derfor strenge krav om at slike løfter om å være billigst skal kunne dokumenteres.
Gjennom årene har Forbrukertilsynet funnet og stanset denne typen villedende markedsføring og brudd på markedsføringsloven i en rekke bransjer.
Selskapene Forbrukertilsynet nå har opprettet saker mot, er Fjordkraft, Hurum Kraft, Agva Kraft, NorgesEnergi og SFE Kraft.

Skadelig for privatøkonomien

Vi hadde én sak i mars og fem nye nå. Dersom påstanden ikke er riktig, skader den forbrukerne økonomisk ved at de kan bli villedet til å velge en dyrere strømavtale enn nødvendig, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Selskapene har svarfrist 10. mai, men ett av selskapene har allerede innrettet seg og fjernet den aktuelle markedsføringen.
Det er Forbrukertilsynets oppfatning at denne typen billigstpåstander er spesielt problematisk i et marked som strømmarkedet, der pris er den viktigste faktoren for valgene som gjøres hos de fleste forbrukerne, og der utgiftene til strøm tidvis gjør store innhugg i forbrukernes privatøkonomi.

Sjekk Strømpris.no

– Vi forventer at selskapene raskt fjerner markedsføringen dersom de ikke kan dokumentere påstanden. At bruk av slike billigstpåstander skjer i så stort omfang, er alvorlig. Vi kommer til å følge nøye med på dette fremover, sier Rønningen.

Strømbransjen har mange aktører, og det tilbys mange forskjellige avtaler med hyppige prisendringer. Når da bare én kan være billigst, er det vanskelig å sannsynliggjøre en påstand om å faktisk være det.
Forbrukertilsynets råd er å sjekke  Strømpris.no for å finne ut hvilken avtale som lønner seg.

Flere artikler
6. juli 2021

«Grøn straum» er ikkje grøn straum i stikkontakten

Kva straumavtale ein har påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Kraftselskap kan derfor ikkje gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum inn i husa sine gjennom straumavtalen sin.