Forbrukertilsynet fatter forbudsvedtak mot Laserklinikken Anne Harila

05.10.2018 — Laserklinikken Anne Harila markedsfører laserbehandlinger med påstander om at behandlingen virker mot konkrete sykdommer og lidelser som for eksempel prolaps, migrene og pollenallergi. Nå fatter Forbrukertilsynet forbudsvedtak for å stoppe markedsføringen, og både selskapet og Harila risikerer bøter dersom de ikke innretter seg.
Bildet viser et portrett av Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Hun ser rett inn i kamera og smiler med lukket munn. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth

– Når man markedsfører alternativ behandling av sykdom, er det ulovlig å gi inntrykk av at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Hvis du driver med alternativ behandling og er usikker på reglene har vi utarbeidet våre egne retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.

Pågått over tid

Forbrukertilsynet har hatt kontakt med Laserklinikken Anne Harila siden 2006, og har ved flere anledninger bedt selskapet innrette seg etter bestemmelsene i markedsføringsloven og alternativloven. Selskapet fikk vedtak mot seg i Markedsrådet i både 2014 og 2016 for markedsføringen av sine behandlinger, og selskapet ble da ilagt kr. 300 000 i tvangsmulkt, og Harila ble ilagt kr. 100 000 i tvangsmulkt.

Løpende tvangsmulkt

Dersom vedtaket nå brytes, må Laserklinikken Anne Harila og Harila personlig betale en løpende tvangsmulkt på henholdsvis kr. 30 000 og kr. 10 000 for hver uke den ulovlige markedsføringen pågår.

– Vi ser at tidligere vedtak ikke har hatt effekt. Laserklinikken Anne Harila må forholde seg til loven på lik linje med andre alternative behandlere, sier Haugseth.

Laserklinikken Anne Harila har påklaget vedtaket til Markedsrådet.

15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.