Oppdaterer retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling

25.09.2019 — Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling er oppdatert etter Markedsrådets vedtak i saken mot Laserklinikken Anne Harila.
Bildet viser en person i legefrakk som holder hendene til en pasient

FOTO: Pixabay.com

Forbrukertilsynet fattet i fjor forbudsvedtak mot Laserklinikken og daglig leder Anne Harila etter at selskapet markedsførte påstander om at behandlingen hadde effekt på konkrete sykdommer og lidelser. Vedtakene ble påklaget til Markedsrådet, som fant det klart at selskapet og daglig leder hadde brutt loven på flere punkter. Markedsrådet la likevel til grunn en noe annen lovtolkning enn Forbrukertilsynet, og uttalte at tilbydere av alternativ behandling kan markedsføre behandling av eller for konkrete sykdommer, så lenge markedsføringen ikke inneholder konkrete påstander om eller gir inntrykk av at behandlingen vil ha effekt.

Les også: Forbys å markedsføre laserbehandling med effektpåstander

Enkel oversikt til tilbydere av alternativ behandling

Forbrukertilsynets retningslinjer gir tilbydere av alternativ behandling en enkel oversikt over hva de må tenke på når de markedsfører behandlingen sin. Disse er nå oppdatert i tråd med Markedsrådets vedtak.

Les de oppdaterte retningslinjene her.

– Vedtaket gir oss en god pekepinn på hvor grensen for ulovlige effektpåstander går, sier avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.

Les vedtaket her.

Følger med på markedsføringen

Enkelte brukere av alternativ behandling kan være ekstra sårbare grunnet kronisk sykdom og uklare diagnoser. Bruk av ulovlige effektpåstander eller markedsføring av behandling av alvorlige sykdommer og lidelser kan føre til at forbrukere får urealistiske forhåpninger om at behandlingen skal kunne hjelpe dem og dermed utgjøre en helserisiko for forbrukerne.

– Vi følger med på markedsføringen ved å gjennomføre jevnlige tilsynsaksjoner for å avdekke ulovlig markedsføring, samt behandle enkeltsaker. Dette er et viktig tiltak for å sørge for at forbrukerne ikke blir villedet, sier Skjelbostad.

26.03.2020

Varsler overtredelsesgebyr til Visjon TV & Webshop AS

Forbrukertilsynet varsler overtredelsesgebyr på 250.000 kroner til Visjon TV & Webshop AS for ulovlig markedsføring av kosttilskuddet Chaga.