Digitale vilkår

Er du en næringsdrivende som inngår avtaler med forbrukere i den digitale økonomien? Sørg for at avtalevilkårene inneholder lovbestemte opplysninger og at de ikke er urimelige.

Bildet viser en tegning av en gutt med caps som holder en kjempelang telefon med masse uforståelig skrift på. Det skal illustrere lange avtalevilkår.

Avtalevilkår: Hvorfor er det viktig?

Hvis du tilbyr digitale produkter og tjenester til forbrukere, som en app eller en internettilkoblet dings, vil du som regel ha behov for avtalevilkår.

Det er din jobb å sørge for at avtalevilkårene inneholder lovbestemte opplysninger og at de ikke er urimelige. Les vår veiledning om avtalevilkår for digitale tjenester. 

Hva er urimelige avtalevilkår?

Urimelige avtalevilkår kan forbys av Forbrukertilsynet, og føre til økonomiske sanksjoner mot deg og selskapet ditt.

Når vi vurderer om avtalevilkår skal forbys, ser vi på tre problemstillinger.

Er vilkårene:

  • i tråd med forbrukervernlovgivningen?
  • klart og tydelig formulert, slik at forbrukeren kan sette seg inn i og forstå dem?
  • balanserte, slik at de ikke favoriserer deg og gir forbrukeren dårlige rettigheter?

Hvorfor bruke rimelige avtalevilkår?

Hvis du bruker rimelige avtalevilkår sikrer du selskapet ditt, ved at avtalevilkårene verken kan forbys eller settes til side ved en tvist. Du sørger også for at kundene dine bedre forstår rettighetene og pliktene sine etter avtalen. Dermed unngår du unødvendige tvister og usikkerhet, og kan spare både tid og penger. I tillegg bygger du gode relasjoner med kundene dine.

Hva gjør vi?

Forbrukertilsynet har behandlet flere saker med urimelige avtalevilkår og vil ta opp saker med næringsdrivende ved behov. Vi hører gjerne fra næringsdrivende og andre som har spørsmål eller synspunkter når det gjelder vilkårsarbeidet vårt. Kontaktinformasjon til våre fagpersoner finner dere nederst på siden.

 

 

Visste du at:

  • En norsk forbruker har i gjennomsnitt lastet ned 33 apper på telefonen sin. Disse inneholder i snitt over 250 000 ord med appvilkår.
Kilde: www.tek.no/artikler/sa-mange-apper-har-du-pa-mobilen/137194 og Forbrukerrådet
15.08.2018

Unge bekymrer seg for det de deler på nett

Unge bekymrer seg for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveie. Likevel hopper de bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester, viser en ny undersøkelse. Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet mener tilbyderne må gi bedre og mer tilpasset informasjon om de digitale tjenestene unge bruker.

Fagpersoner