Merking av krystallglas

Forbrukartilsynet fører tilsyn med at det berre er varer som kvalifiserer som krystallglas som er merka som dette, og som nytter symbol for krystallglas.

For å beskytte forbrukarar mot forfalskingar og sikre ein einsarta praksis på den europeiske marknaden, er det strenge krav til kva for glasprodukt som kan merkast med symbol for krystall, eller kallast krystall.

Relevant regelverk:

05.08.2020

Forbrukartilsynet søker ein til to kommunikasjonsrådgjevarar i fast stilling

Forbrukartilsynet søker ein til to kommunikasjonsrådgjevarar som kan vere med å synleggjere tilsynets rolle, sette forbrukarrettar på dagsorden, og få gjennomslag for dei sakene vi tek opp. 

Fagpersoner