Ofte stilte spørsmål om retusjert reklame

Publisert:
Oppdatert:

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om merking av retusjert reklame.

Er det noe du lurer på som du ikke finner svar på her eller i vår veileder, kan du be om veiledning via Min side.

Generelle spørsmål

Jeg tilbyr fotografering for privatpersoner, som i utgangspunktet ikke skal benytte bildene til reklame. Vil jeg ha merkeplikt dersom jeg gjør retusjering eller manipulering på disse bildene?

Dersom bildet er solgt eller levert til en kunde som skal ha det til privat bruk, må det ikke merkes. Dette siden det ikke foreligger noen form for markedsføring.

Må bilder og videoer laget ved kunstig intelligens (KI) merkes med standardmerket dersom det blir brukt i markedsføring?

Merkeplikten gjelder også for bruk av KI dersom bruken innebærer en endring av en eksisterende kropps størrelse, fasong eller hud som er egnet til å skape kroppspress. Bruk av KI til endring av en eksisterende kropp omfattes altså av regelverket på samme måte som bruken av andre bildebehandlingsprogrammer.

Etter vår vurdering åpner ikke dagens lovbestemmelse for at generering av en ny kropp omfattes av merkeplikten.

Vi må vurdere konkret grensetilfeller der KI brukes til å gjøre radikale endringer på en allerede eksisterende kropp. 

Må jeg merke alle bilder eller videoer jeg som fotograf leverer fra meg?

Dersom bildet er solgt eller levert til en kunde som skal ha det til privat bruk, må det ikke merkes. Dette siden det ikke foreligger noen form for markedsføring.

Derimot må det merkes dersom det skal brukes i profilering av din næringsvirksomhet enten av deg selv eller andre.

Videre dersom du mottar betaling eller en annen fordel for å dele bildene, eller du markedsfører egne tjenester på, for eksempel sosiale medier eller egen nettside, må du merke bilder eller videoer hvor en person er retusjert eller på annen måte manipulert. For eksempel vil du når du selger bilder til privatpersoner ikke måtte merke bildene med standardmerket. Men i de tilfellene du bruker samme bilder for å markedsføre dine produkter eller tjenester, eller det skal brukes i markedsføring til andre bedrifter, må bildene merkes med standardmerket.

Dersom jeg har et oppdrag hvor jeg skal ta bilde/video av et produkt hvor det er i hovedfokus, men jeg retusjerer eller manipulerer slik at en kroppsdel som er med i bildet også blir endret på – inntrer merkeplikten da?

Ja, all form for reklame der en persons kropp er retusjert eller på annen måte manipulert, omfattes av merkeplikten. Fotograferer/filmer du kaffe, og retusjerer eller på annen måte manipulerer en kropps fasong, størrelse eller hud som er med i bildet/videoen, må du derfor merke denne type reklame.

Jeg har retusjert reklame liggende ute på min nettside og sosiale medie-profil. Disse ble lagt ut før den nye regelen trådte i kraft. Må disse reklamebildene og -videoene som er publisert før 1. juli 2022, merkes?

Har du reklame som ble lagt ut før 1. juli 2022 må disse ikke merkes. Derimot, dersom du republiserer bildene og videoene, de har vært «tatt av skjermen» en stund og publiserer det på nytt, etter 1. juli 2022, gjelder merkekravet.

Må alle bilder og videoer som er retusjert eller manipulert merkes?

Det er kun bilder og videoer som skal brukes i reklame som må merkes. Det vil si at dersom man bruker et filter for å glatte ut huden og legger dette ut privat, må dette ikke merkes.

Dersom jeg har mottatt reklamemateriale eller stockbilder som stammer fra utlandet hvor reklamepersonen(e) er retusjert eller manipulert, må dette merkes?

Ja, merkeplikten vil gjelde reklamemateriale og stockbilder fra utlandet.

Dersom du er usikker på om materialet er retusjert eller manipulert, anbefaler vi at du merker.

Må jeg bruke merket uansett hva jeg reklamerer for dersom personen er retusjert eller manipulert?

Ja, alle former for reklame der en persons kropps fasong, størrelse eller hud er retusjert eller på annen måte manipulert, omfattes av merkeplikten. Reklamerer du for kaffe, og retusjerer deg selv eller person(ene) i reklamen, må du merke det på lik linje som i en reklame for et skjønnhetsprodukt.

Må jeg merke bilder eller videoer hvor endringer ved personen skyldes andre forhold, som for eksempel sminke som er lagt på før bildetaking/filming, eller kosmetiske inngrep?  

Nei, slike forhold omfattes ikke av merkeplikten. Digital sminke er derimot omfattet av merkeplikten.

Hvilke konsekvenser kan brudd på merkekravet få?

Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode er veiledning og dialog. Der vi avdekker brudd vil vi primært sørge for at aktørene endrer lovstridig praksis frivillig.

Selv om veiledning står sentralt i vårt arbeid, er det likevel viktig å være klar over at lovbrudd kan få økonomiske konsekvenser. For mer informasjon om økonomiske konsekvenser, les vår veileder om retusjert reklame.

Når har jeg som annonsør ansvar for merkingen?

Som annonsør har du hovedansvar for at reklamen blir merket.

Når du samarbeider med påvirkere, profiler, YouTubere, med mer, har du også et ansvar for at reklamen blir merket riktig, selv om det er de som publiserer reklamen. I slike tilfeller er det viktig å etablere gode rutiner for opplæring, oppfølgning og kontroll for å sikre at de opptrer i samsvar med loven. Som annonsør må du også iverksette tiltak hvis de legger ut umerkede eller utilstrekkelig merket reklame.

Når har jeg som utformer reklamen ansvar for merkingen?

Som den som utformer reklame har du hovedansvar for at reklamen blir merket. Det vil si at du har et selvstendig ansvar for å påse at reklamen du utformer blir merket etter regelen i loven og tilknyttet forskrift.

Hvor kan jeg sende inn tips?

Dersom du ønsker å tipse Forbrukertilsynet, benytt deg av vårt tipsskjema.

Hvor kan jeg sende inn klage?

Dersom du ønsker å sende klage inn til Forbrukertilsynet, benytt deg av vårt klageskjema.

Jeg ønsker veiledning om reglene for markedsføring av retusjert reklame. Hvordan kommer jeg i kontakt med Forbrukertilsynet?

Du kan sende inn din forespørsel om veiledning via Min side-løsningen vår.

Er jeg ansvarlig dersom en av mine kunder deler, for eksempel på sosiale medier, et umerket bilde eller video jeg har tatt og levert til dem? Anses dette som reklame for meg?

Merkeplikten gjelder all reklame hvor en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering.

Deling av bilder eller videoer der du har gitt et gode (betaling eller andre fordeler) mot at kunden deler eller eksponerer ditt produkt eller tjeneste, må merkes ettersom dette regnes som reklame for din virksomhet.

Dersom du ikke har gitt noen goder til kunden, er du derfor ikke ansvarlig for at bildet eller videoen er merket, i for eksempel sosiale medier.

Må jeg merke mine bilder/fotografier som er beskyttet etter åndsverksloven?

Ja, merkeplikten gjelder også bilder som er beskyttet etter åndsverkloven.  

Om merketjenesten

Hvordan finner jeg ut hvor stort merket må være for å oppfylle kravet om å dekke omtrent 7 % av bildet/videoens flate?

Forbrukertilsynet har en merketjeneste som plasserer merket på bildet/videoen etter de krav som stilles til utforming, størrelse og plassering av merket. Dersom du har behov for å laste ned merket og tilpasse det etter eget ønske, finner du forklaring på utregning og lenke til nedlasting her. Hvis du laster ned merket selv, er det viktig at dette blir brukt i henhold til regelverket.

Kan merket være i annen farge enn sort eller hvitt?

Nei, merket kommer kun i sort eller hvitt. Man må bruke det merket som utgjør størst kontrast til bakgrunnen, det vil si det som er mest synlig.

Merket blir automatisk plassert i venstre hjørne og kommer i konflikt med SoMe-oppsettet.
 
Hvordan kan jeg få merket om retusjert reklame plassert i høyre hjørne?

Du kan laste ned merket på egenhånd og plassere det under oppsettet det kommer i konflikt med – alternativt kan du plassere merket i høyre hjørne. Dersom du plasserer merket i høyre hjørne under en slik meny, er det viktig at merket er godt synlig.

Merket blir automatisk plassert i venstre hjørne og kommer i konflikt med et annet standardisert merke, for eksempel «P – Inneholder produktplassering».
 
Hvordan kan jeg få plassert merket om retusjert reklame i høyre hjørne?

Du kan laste ned merket på egenhånd og plassere det i høyre hjørne i et redigeringsprogram.

Jeg finner ikke filen jeg lastet opp.

iPhone (Safari-nettleser): Filen lagres i mappen «nedlastninger», ikke i kamerarull, når du bruker tjenesten via Safari-nettleseren.

iPhone (Chrome-nettleser): Filen vil åpnes i en egen fane, og lagres i kamerarullen.

Android: Filen lagres i mappen «Alle bilder» på kamerarullen. PC/Mac/lignende: Filen lagres i mappen «nedlastninger».