Har du en klage?

Ønsker du å klage på villedende markedsføring, uønsket reklame, telefonsalg eller urimelige avtalevilkår? Eller trenger du hjelp til å løse en konflikt om kjøp eller salg av produkter eller tjenester?

Har du en klage?

Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å klage til Forbrukertilsynet, og hvordan du kan få hjelp til å mekle i konflikter om kjøp og salg.

Legg merke til at det er ulike klageskjemaer avhengig av hva du ønsker å klage på.

Hva vil du klage på?

Markedsføring og avtalevilkår

Forbrukertilsynet jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i avtaler og kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis.

Har du opplevd noe av dette, kan du klage til oss.

Villedende markedsføring

Ifølge markedsføringsloven er villedende markedsføring forbudt. Markedsføring er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger, og kan påvirke forbrukere til å ta økonomiske valg de ellers ikke ville tatt. Reklame kan også være villedende dersom den utelater eller skjuler viktige opplysninger forbrukeren trenger for å ta et informert valg.

Les markedsføringsloven her.

Stand- og dørsalg

Det stilles strenge krav til næringsdrivende som driver med stand- og dørsalg.

Les mer om dette i Forbrukertilsynets retningslinjer.

Telefonsalg

Telefonsalg er i utgangspunktet lov i Norge, men næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan ikke kontakte forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret. Unntaket er hvis det foreligger et eksisterende kunde- eller giverforhold, eller hvis forbrukeren har bedt om å bli oppringt.

Les mer om telefonsalg og uønsket reklame her.

Reklame på SMS og e-post

Det er forbudt å sende SMS eller e-post til forbrukere som ikke har gitt samtykke på forhånd. En næringsdrivende kan likevel sende SMS og e-post til eksisterende kunder.

Les mer på våre temasider om uønsket reklame.

Uønsket reklame i posten

Dersom du ikke ønsker å motta uadressert reklame eller gratisaviser kan du merke postkassen. Merk også døra hvis reklamen blir levert der.

Postbud og næringsdrivende skal ikke legge reklame i postkasser eller utenfor dører som er merket med med «nei takk til uadressert reklame» eller «nei takk til gratis aviser».

Du kan reservere deg mot adressert reklame i Brønnøysundregisteret.

Les mer om telefonsalg og uønsket reklame her.

Urimelige avtalevilkår

Forbrukertilsynet fører tilsyn med vilkår i forbrukerkontrakter. Har du opplevd urimelige avtalevilkår, kan du klage til oss.

Tilsynsavdelingen kan ikke løse den konkrete saken din, men klagene vi mottar danner grunnlaget for hvilke saker Forbrukertilsynet tar opp. Dermed kan klagen din bidra til at selskapet du klager på må endre markedsføring eller avtalevilkår framover i tid.

Produkter eller tjenester

Forbrukertilsynet kan mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende.

Forbrukertilsynet kan mekle i saker mellom to privatpersoner, eller mellom en privatperson og en næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan sende saker til mekling hos oss.

Har du allerede en sak hos oss?

Skal du ettersende dokumentasjon?

Har du opprettet en meklingssak hos Forbrukertilsynet og trenger å ettersende dokumentasjon?

Vil du at noen andre skal representere deg?

Ønsker du å gi fullmakt til at en annen person kan representere deg i din pågående sak hos Forbrukertilsynet?

Vil du sende oss et tips?

Vil du tipse oss om noe? Tipset ditt kan gjelde ting du selv har opplevd, eller saker eller problemstillinger du mener det er viktig at Forbrukertilsynet jobber med.

Sammen med de mange andre henvendelsene vi mottar, vil tipset ditt danne et viktig grunnlag for planlegging av Forbrukertilsynets videre arbeid.

Du kan sende tipset ditt anonymt via vårt tipsskjema