Send inn klage

Publisert:
Oppdatert:

Her er en oversikt over hva du kan klage inn til Forbrukertilsynet.

Klage på markedsføring og avtalevilkår

Du kan sende inn en klage eller tips til Forbrukertilsynet dersom du ønsker å gjøre oss oppmerksomme på markedsføring eller avtalevilkår du mener er problematisk. Klagen eller tipset kan føre til at selskapet må endre markedsføring eller avtalevilkår framover i tid, men vil ikke innebære at Forbrukertilsynet tar stilling til din konkrete sak.

Send klage på markedsføring eller avtalevilkår

Klage på åpenhetslovens informasjonsplikt

Du kan sende inn en klage eller tips til Forbrukertilsynet dersom du mener en virksomhet bryter åpenhetslovens informasjonsplikt.

Plikten til å svare på informasjonskrav gjaldt fra 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Send klage på brudd på åpenhetslovens informasjonsplikt

Mekling i en sak om kjøp av varer eller tjenester

Forbrukertilsynet kan mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan sende saker til mekling hos oss.

Slik går du fram dersom du ønsker å benytte vårt meklingstilbud

Skal du sende inn dokumentasjon i en pågående sak?

Skal noen andre representere deg i din sak? Her finner du fullmaktsskjema

Har du spørsmål angående dine forbrukerrettigheter?

Du kan kontakte Forbrukerrådet, en uavhengig interesseorganisasjon som blant annet tilbyr gratis veiledning til forbrukere. Her finner du kontaktinformasjon til Forbrukerrådet

Send anonymt tips

Vil du sende oss et anonymt tips? Benytt vårt tipsskjema