Trenger du hjelp eller ønsker du å sende inn en klage?

Oppdatert:

Har du spørsmål angående dine forbrukerrettigheter? Du kan kontakte Forbrukerrådet, en uavhengig interesseorganisasjon som blant annet tilbyr gratis veiledning til forbrukere. Her finner du kontaktinformasjon til Forbrukerrådet

Klage på markedsføring og avtalevilkår

Norges lover

Du kan sende inn en klage eller tips til Forbrukertilsynet dersom du ønsker å gjøre oss oppmerksomme på markedsføring eller avtalevilkår du mener er problematisk. Klagen eller tipset kan føre til at selskapet må endre markedsføring eller avtalevilkår framover i tid, men vil ikke innebære at Forbrukertilsynet tar stilling til din konkrete sak.

Send klage på markedsføring eller avtalevilkår

Klage på åpenhetslovens informasjonsplikt

Åpenhetsloven

Du kan sende inn en klage eller tips til Forbrukertilsynet dersom du mener en virksomhet bryter åpenhetslovens informasjonsplikt.

Plikten til å informere er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhets-vurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Send klage på brudd på åpenhetslovens informasjonsplikt

Mekling i en sak om kjøp av varer eller tjenester

Enighet

Forbrukertilsynet kan mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan sende saker til mekling hos oss.

Slik går du fram dersom du ønsker å benytte vårt meklingstilbud

Skal du sende inn dokumentasjon i en pågående sak?

Vil du sende oss et anonymt tips? Benytt vårt tipsskjema