Medhold i Markedsrådet i sak om ulovlig markedsføring av rørleggertjenester

27.02.2019 — Markedsrådet opprettholder Forbrukertilsynets vedtak på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs AS og 60 000 kroner mot selskapets daglige leder for å ha villedet forbrukere om hva slags tjenester selskapet leverer.
Bildet viser en skjermdump fra 1881, hvor noen har søkt på Rørleggervakta i Florø.

FOTO: Skjermdump av marknadsføring for Rørleggervakta 24vvs AS

Rørleggervakta 24vvs markedsførte seg som et landsdekkende rørleggerforetak med avdelinger i alle norske byer gjennom 1881, Google, Gule sider og egen hjemmeside. Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at selskapet ikke hadde dekning for denne påstanden og anså markedsføringen som villedende og i strid med markedsføringsloven. Videre ga ikke selskapet tilstrekkelig med prisinformasjon til forbrukerne, og oppfylte heller ikke informasjonsplikten etter angrerettloven.

– Forbrukerne ble lurt til å bruke en tjeneste de neppe ville brukt hvis de visste hva den gikk ut på, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Avslag på klage

Forbrukertilsynet fattet vedtak i oktober 2018 med overtredelsesgebyr på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs og 60 000 kroner i personlig gebyr til daglig leder i firmaet. Rørleggervakta 24vvs klaget inn vedtaket til Markedsrådet. Markedsrådet har etter behandling av klagen konkludert med at den ikke tas til følge og Forbrukertilsynets vedtak stadfestes.

– Rørleggervakta 24vvs handlet i strid med en rekke bestemmelser i markedsføringsloven og angrerettloven som har skapt villfarelse hos forbrukere. Forbrukertilsynet ser alvorlig på slike lovbrudd, sier Haugseth.

Les Markedsrådets vedtak her.

20.09.2019

Avisene må endre avtalevilkår og markedsføring av digitale avisabonnementer

Forbrukertilsynet ber norske aviser og mediehus endre markedsføring og avtalevilkår for digitale avisabonnementer. Tilsynets undersøkelser viser at alle avisene har en praksis som ikke er i samsvar med markedsføringsloven og angrerettloven.