Medhold i Markedsrådet i sak om ulovlig markedsføring av rørleggertjenester

27.02.2019 — Markedsrådet opprettholder Forbrukertilsynets vedtak på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs AS og 60 000 kroner mot selskapets daglige leder for å ha villedet forbrukere om hva slags tjenester selskapet leverer.
Bildet viser en skjermdump fra 1881, hvor noen har søkt på Rørleggervakta i Florø.

FOTO: Skjermdump av marknadsføring for Rørleggervakta 24vvs AS

Rørleggervakta 24vvs markedsførte seg som et landsdekkende rørleggerforetak med avdelinger i alle norske byer gjennom 1881, Google, Gule sider og egen hjemmeside. Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at selskapet ikke hadde dekning for denne påstanden og anså markedsføringen som villedende og i strid med markedsføringsloven. Videre ga ikke selskapet tilstrekkelig med prisinformasjon til forbrukerne, og oppfylte heller ikke informasjonsplikten etter angrerettloven.

– Forbrukerne ble lurt til å bruke en tjeneste de neppe ville brukt hvis de visste hva den gikk ut på, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Avslag på klage

Forbrukertilsynet fattet vedtak i oktober 2018 med overtredelsesgebyr på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs og 60 000 kroner i personlig gebyr til daglig leder i firmaet. Rørleggervakta 24vvs klaget inn vedtaket til Markedsrådet. Markedsrådet har etter behandling av klagen konkludert med at den ikke tas til følge og Forbrukertilsynets vedtak stadfestes.

– Rørleggervakta 24vvs handlet i strid med en rekke bestemmelser i markedsføringsloven og angrerettloven som har skapt villfarelse hos forbrukere. Forbrukertilsynet ser alvorlig på slike lovbrudd, sier Haugseth.

Les Markedsrådets vedtak her.

17.07.2019

Blir du student høsten 2019? Husk å sette deg inn i skolekontrakten

Har du kommet inn på et nytt studie til høsten er det viktig at du setter deg inn i vilkårene til avtalen før du takker ja, spesielt om tilbudet er fra en privatskole.