Mange europeiske bedrifter bruker potensielt villedende miljøpåstander i markedsføring

Sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter har Forbrukertilsynet undersøkt miljøpåstander om varer og tjenester på nett. Funnene fra den koordinerte aksjonen tyder på at vage, overdrevne eller feilaktige påstander om bærekraft er et utbredt problem i hele EU/EØS-området.

Publisert:
Oppdatert:

The Consumer Protection Cooperation Network (CPC) er et europeisk nettverk av nasjonale forbrukermyndigheter. I en koordinert aksjon har disse forbrukermyndighetene undersøkt miljøpåstander i markedsføring på en lang rekke områder, fra klær og kosmetikk til husholdningsutstyr.

Undersøkelsen fant at mange av påstandene inneholdt vage, generelle uttrykk som «miljøvennlig» og «bærekraftig» eller på annen måte ga inntrykk av at produktet hadde en positiv eller ingen effekt på klimaet. Mer enn halvparten av påstandene manglet også tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere den påståtte miljøfordelen. Alt i alt tyder funnene fra aksjonen på at 42 prosent av miljøpåstandene kan være overdrevne, feilaktige eller villedende.

Fokus på bærekraft

EU-kommisjonen ønsker å gjøre forbrukerne i stand til å ta mer bærekraftige valg, og aksjonen er en del av det felles europeiske initiativet på bærekraftfeltet.

Det å bruke vage, feilaktige eller udokumenterte påstander og dermed gi inntrykk av å være mer miljøvennlig enn hva man faktisk er kalles ofte grønnvasking. Dette kan være i strid med markedsføringsloven.

Det er derfor viktig at næringsdrivende i markedsføringen presiserer hva det faktiske miljømessige fortrinnet er, slik at man ikke gir et villedende inntrykk. Ifølge markedsføringsloven må også alle påstander om en vare eller tjeneste som brukes i markedsføring kunne dokumenteres.

– Vi har foreløpig ikke tatt opp konkrete saker på bakgrunn av aksjonen, men tilsynet med miljøpåstander vil være et høyt prioritert område i 2021, sier direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen.

Forbrukertilsynet vil også fortsatt jobbe aktivt med å veilede og informere næringsdrivende som ønsker å framheve miljømessige og etiske aspekter ved produktene sine. Tilsynet har derfor opprettet en egen temaside om bærekraft, og utarbeidet en veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring.

Les EU-kommisjonens pressemelding om aksjonen (på engelsk) her.