Bærekraft

Markedsføringsloven stiller strenge krav til hvordan næringsdrivende kan bruke denne type påstander i markedsføring. Det er viktig at disse kravene følges slik at forbrukere kan ta bevisste og informerte valg også når det kommer til bærekraft og samfunnsansvar.

Hva menes med bærekraftpåstander?

Med bærekaftpåstander menes bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende, som gir inntrykk av at et produkt har etiske, eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige hensyn til bærekraft.

Hva må man tenke på?

  • Bærekraftmarkedsføring må gi en veiledende og korrekt fremstilling av de aktuelle fordelene ved produktet
  • Dokumentasjon som godtgjør at påstandene er riktig må kunne legges frem sammen med markedsføring
  • Markedsføringen burde ikke være utformet slik at den utnytter forbrukernes bekymring for miljø, klima eller etiske forhold
  • Bruk offisielle merkeordninger fremfor egne merkeordninger
  • Unngå å sammenblande informasjon om bærekraftsarbeidet for hele virksomheten og informasjon knyttet til konkrete produkter.

Hva gjør vi?

Forbrukertilsynet fører tilsyn med bærekraftpåstander i markedsføring, og har behandlet flere saker knyttet til dette. I tillegg jobber vi med å informere og veilede næringsdrivende som ønsker å fremheve miljømessige og etiske aspekter ved produktene sine i markedsføringen.

Visste du at?

  • - I en forbrukerundersøkelse som YouGov utførte for Stiftelsen Miljømerking i 2018, svarte 81 prosent at de ønsker å gjøre gode miljøvalg når de velger produkt. Samtidig følte 76 prosent at det er vanskelig å vite hva som er gode miljøvalg.
Kilde: Forbrukermeldingen punkt 13.5.2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20182019/id2652960/?ch=4#kap13-5)
14.04.2021

WizzAir kan ikke kalle seg Europas grønneste flyselskap

Flyselskapet WizzAir har markedsført seg som «Europas grønneste flyselskap» og «the greenest choice in air travel». Disse miljøpåstandene er vage og uspesifiserte, og utløser dermed en omfattende dokumentasjonsplikt. Forbrukertilsynet kan ikke se at WizzAir har oppfylt denne dokumentasjonsplikten, og tilsynet mener derfor markedsføringen er i strid med markedsføringsloven.