Frykter svekkede rettigheter for norske pakkereisende

28.05.2018 — Forslaget til ny pakkereiselov vil svekke nordmenns rettigheter på noen områder. Forbrukertilsynet ber regjeringen om å beholde rettighetene som norske ferierende som kjøper pakkereiser har i dag.
Bildet viser en typisk sydenstrand med masse parasoller og solsenger. Bilde er tatt i fugleperspektiv og parasollene og solsengene er blå og hvite.

NY PAKKEREISELOV: Dersom pakkereiseloven blir vedtatt slik den står i dag, vil norske forbrukeres vern bli svekket. Det er uheldig, mener Forbrukertilsynet. FOTO: stocksnap.io

Regjeringen har tidligere i år lagt fram en proposisjon til Stortinget om ny pakkereiselov. Det er flere positive ting med direktivet – som er ment å styrke forbrukernes stilling.

Men dersom loven blir vedtatt slik den står i dag, vil norske forbrukeres vern bli svekket, særlig på to områder. Dette mener Forbrukertilsynet er svært uheldig og helt unødvendig.

Forbrukere som kjøper pakkereise risikerer svekket vern på to områder:

Regler for erstatning ved forsinkede flyreiser

Når du kjøper en pakkereise, kjøper du flere ulike reisetjenester fra én arrangør. Hele poenget med å kjøpe en pakkereise er at det er operatøren som har ansvaret for hele reisen. Hvis flyet er forsinket, og du har krav på erstatning for dette, kan du kreve standard erstatning fra arrangøren. Men hvis loven blir vedtatt som foreslått, må du kreve standarderstatningen fra flyselskapet – som du ikke har en avtale med.

– Dette vil forringe hele konseptet med pakkereiser – nemlig at du kan forholde deg til én part for hele reisen. Hvis forslaget blir gjennomført, vil det bli mer komplisert for forbrukerne å kreve erstatning. Det er svært beklagelig, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

Reisegaranti for transportdelen av en pakkereise

Pakkereiseselskapene kombinerer ofte charterfly med hotell. Når flyavgangene ikke blir fylt opp – selger de ledige flybilletter til folk som bare vil benytte seg av flyreisen, og ordne resten på egenhånd. I dagens lov er arrangøren pliktig til å stille reisegaranti for dem som bare kjøper flybillett, slik at kunden er sikret dersom flyselskapet går konkurs. Dette vil regjeringen ta bort.

– Dette vil føre til at 100 000 norske reisende hvert år mister retten til konkursdekning og hjemtransport.  Denne garantien utgjør ingen stor kostnad for pakkereisetilbyderne – og vi mener at de fortsatt bør dekke dette, sier Gjedrem.

Nasjonale valg

Han mener det er fullt mulig å gjøre nasjonale valg som vil opprettholde de gode rettighetene norske forbrukere har i dag.

– Likevel har regjeringen valgt å legge seg på det laveste nivået av forbrukervern. Dette er uheldig, og vil svekke norske forbrukeres rettigheter, sier Gjedrem.

Les Forbrukertilsynets høringsuttalelse.

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.