Forbudsvedtak mot Hafslund Strøm

27.02.2019 — Forbrukere som er reservert mot telefonsalg reagerer på at Hafslund har kontaktet dem på telefon om bedriftsabonnement på strøm. Forbrukertilsynet fatter nå forbudsvedtak med tvangsmulkt på 30.000 kroner per lovstridige oppringning.

Bildet viser en kornåker. Bortover kornåker er det strømmaster som følger bilde innover fra høyre til venstre.

Over lenger tid har Forbrukertilsynet mottatt klager fra personer som har blitt tilbudt bedriftsabonnement på strøm fra Hafslund. Forbrukerne blir kontaktet på bakgrunn av at de står oppført som kontaktpersoner for foretak, men opplever at de blir tilbudt strøm til privat bruk og ikke til foretaket. Tilbudet har blitt formidlet via telefon til tross for at de aktuelle personene har reservert seg mot denne typen henvendelser.

— Det er ikke lov å rette telefonmarkedsføring mot forbrukere som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret. Det er i strid med markedsføringsloven, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

 

Tidligere blitt varslet

Klagene fra forbrukere strekker seg tilbake til 2017 og vi har per dags dato fått inn hele 80 klager. Hafslund har tidligere blitt varslet om vedtaket i 2018. Selskapet bestrider likevel at det foreligger lovbrudd og er ikke enig i Forbrukertilsynets vurdering av at de oppringte personene er forbrukere. De oppringte er kontaktpersoner for foretak, men Forbrukertilsynet mener at de fortsatt må anses som forbrukere og dermed ha rett til å reservere seg mot slik markedsføring.

— Kontaktpersoner for foretak vil måtte regnes som forbrukere når de tilbys tjenester som de hovedsakelig vil anvende til privat bruk, sier Haugseth.

Les vedtaket her.

Hafslund klaget på vedtaket til Markedsrådet, og vedtaket ble der opphevet. Les mer om dette her: Marknadsrådet opphevar forbodsvedtak mot Hafslund Strøm

04.03.2021

En nødvendig forbedring av forbrukervernet

I høringsuttalelsen til moderniseringsdirektivet skriver Forbrukertilsynet at direktivet innebærer en nødvendig forbedring og oppdatering av forbrukervernet. Tilsynet har også flere merknader til regjeringens forslag til gjennomføring av direktivet.