Varsler vedtak mot Hafslund Strøm

24.04.2018 — Hafslund Strøm ringer til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg under påskudd av at personene er oppført som kontaktpersoner for bedrifter. Forbrukertilsynet mener dette er ulovlig og har varslet om forbudsvedtak med tvangsmulkt.
Bildet viser en strømmast sett nedenifra. Blå himmel med skyer i bakgrunnen. Bildet leder til en artikkelen "Dette fikk vi mest klager på i 2017

ULOVLIG: Hafslund har drevet telefonmarkedsføring til forbrukere som er reservert i Reservasjonsregisteret og har ikke fulgt kravene i angrerettloven. 

En rekke personer har klaget til Forbrukertilsynet etter at de har blitt oppringt av Hafslund Strøm med tilbud om strømavtaler til tross for at de er reservert mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret.

Siden personene er kontaktpersoner for bedrifter, har Hafslund hevdet at de ikke kan regnes som forbrukere, og derfor ikke er vernet av markedsføringsloven og angrerettloven.

Dette er Forbrukertilsynet uenig i. Personene Hafslund har kontaktet er forbrukere dersom strømmen de blir tilbudt ikke skal brukes til næringsvirksomhet.

Strøm til privat bruk

– Alle som kjøper varer og tjenester til privat bruk er forbrukere, og har krav på vern etter markedsføringsloven og angrerettloven, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet har derfor bedt om at Hafslund Strøm sørger for å vaske sine ringelister mot Reservasjonsregisteret og følge reglene i angrerettloven. Hafslund har ikke innrettet seg etter dette.

Varsler forbudsvedtak

– Hafslund har drevet telefonmarkedsføring til forbrukere som er reservert i Reservasjonsregisteret og har ikke fulgt kravene i angrerettloven. Derfor har vi nå varslet at vi vil fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom selskapet ikke endrer praksis, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet har i varselet anslått at en eventuell tvangsmulkt kommer til å ligge på 40.000 kroner pr forbruker som ringes opp i strid med regelverket. Hafslund Strøm har frist til 2. mai 2018 med å endre praksis.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.