Marknadsrådet opphevar forbodsvedtak mot Hafslund Strøm

28.06.2019 — Marknadsrådet er ikkje einig med Forbrukartilsynet i at Hafslund Strøm dreiv ulovleg telefonsal til kontaktpersonar for føretak.
Bildet viser telefon

Bildet er hentet fra Pexels.com

Forbrukartilsynet fatta i februar 2019 forbodsvedtak mot Hafslund med tvangsmulkt på 30 000 kroner per lovstridige telefonsalsoppringing frå selskapet. Vedtaket baserte seg på klagar frå kontaktpersonar for føretak som var blitt ringt opp med tilbod om straum til tross for reservasjon mot telefonsal. Fleire av klagarane opplevde at dei blei tilbydt straum til privat bruk og ikkje til føretaket.

Hafslund Strøm klaga inn vedtaket til Marknadsrådet og fekk medhald i klagen.

Etter Marknadsrådet sitt syn er det lov å ringe kontaktpersonar for føretak og tilby desse produkt som kan vere relevante for føretaket. Marknadsrådet la ikkje vekt på at det er mange føretak som ikkje treng eigne straumavtalar, slik at personane Hafslund ringer i realiteten er forbrukarar i dette høve. Forbrukartilsynet sitt forbodsvedtak mot Hafslund Strøm vart difor oppheva.

Les Marknadsrådet sitt vedtak her.

 

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.