25. november 2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

I aksjonen sjekket Forbrukertilsynet markedsføringen til 18 næringsdrivende, herunder kosmetiske klinikker og en næringsdrivende som selger kosttilskudd. I aksjonen ble både innlegg på Instagram og Snapchat sjekket. Forbrukertilsynet kontrollsjekket markedsføringen til enkelte aktører som tilsynet tidligere har hatt dialog med, samt nye aktører basert på tips og klager fra forbrukerne.

Bakgrunnen for aksjonen er at barn har et særlig vern mot markedsføring som spiller på sosial usikkerhet og dårlig selvtillit. I de tilfellene næringsdrivende benytter påvirkere med mindreårige følgere til å markedsføre skjønnhetsprodukter eller behandlinger når markedsføringen lettere ut til barn og unge. Slik markedsføring kan bidra til kroppspress hos den yngste forbrukergruppen, og Forbrukertilsynet har derfor et særlig fokus på å følge opp tips og klager på dette feltet.

To mottar brev

I etterkant av aksjonen er det to aktører som mottar brev. Det ene brevet sendes til en næringsdrivende som selger kosttilskudd med slankende effekt gjennom påvirkere. Forbrukertilsynet har tidligere slått ned på ulovlig markedsføring av slankemiddel overfor barn på blogg, og i brevet informeres selskapet om at denne typen produkter er uegnet å markedsføre gjennom påvirkere med mindreårige følgere. Brevet informerer også om forbudet mot skjult reklame. Fem påvirkere mottar kopi av brevet.

Den andre aktøren er en klinikk som blant annet tilbyr ansiktsbehandlinger og injeksjonsbehandlinger. Klinikken mottar et orienteringsbrev med veiledning om regelverket.

Les også: Sender brev til påvirkere og klinikker for markedsføring av kosmetiske behandlinger 

Stort omfang av reklame som kan bidra til kroppspress

En fersk undersøkelse fra Medietilsynet (Barn og medier 2020) viser at omkring 60 % av 13-18 åringene har fått reklame for produkter for å gå ned i vekt og at 37 % har mottatt reklame for kosmetiske behandlinger.

– Vi vet at omfanget av denne type reklame er stort, og derfor er det svært viktig at Forbrukertilsynet har jevnlig tilsyn for å avdekke ulovlig reklame, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Markedsføring av skjønnhetsbehandlinger og –produkter har de siste årene vært et prioritert område for Forbrukertilsynet. I fjor høst lanserte tilsynet en veiledning for å gjøre informasjonen om regelverket mer tilgjengelig. Se veiledningen her: Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av skjønnhetsprodukter og -behandlinger i sosiale medier

– Vårt inntrykk etter aksjonen er at både klinikker og påvirkere er mer bevisst på regelverket og samarbeidene de inngår. Jevnlige tilsyn og veiledning viser seg dermed å ha god effekt, sier Rønningen.

Ønsker du å tipse oss om markedsføring vi bør se nærmere på? Tips oss her eller send oss en melding på Instagram (@Bloggpatruljen).

Forbrukertilsynet har fått tilbakemelding fra flere av påvirkerne som kan informere om at markedsføringsinnleggene det er vist til i brevet nå er fjernet.

Flere artikler
21. april 2021

Forbrukertilsynet vil ha strengere regler for markedsføring av kosmetiske inngrep

Helse- og omsorgsdepartementet har forslått flere lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Forbrukertilsynet er positive til at reglene for markedsføring strammes inn, men mener forslaget er for snevert til å hindre mye av kroppspressreklamen barn og unge blir utsatt for.