10. mars 2015

Abonnementsfeller

Enkelte næringsdrivende markedsfører «prøvepakker» som i realiteten er et abonnement. Det må være klart for forbrukeren at dette er et abonnement, og ikke et engangskjøp.

Abonnementsfeller

Angrerettloven pålegger næringsdrivende en omfattende opplysningsplikt før en forbrukerne inngår en avtale. I tilfeller hvor avtalen inngås på internett og forplikter forbrukeren til å betale, skal den næringsdrivende gi forbrukeren en rekke vesentlige opplysninger tydelig og i fremhevet form.

Disse opplysningene må fremheves rett før bestilling:

Eksempel: En næringsdrivende som leverer sine produkter hver 3. måned med et fast beløp på kr 600 ved levering må opplyse om den samlede prisen per avregningsperiode (kr 600), samt den månedlige kostnaden (kr 200). Eventuelle avgifter, for eksempel frakt, må inkluderes i den samlede prisen.

Opplysningene skal være tydelige

Loven krever at opplysningene skal gis tydelig og i fremhevet form, umiddelbart før forbrukeren bestiller. I praksis betyr dette at opplysningene skal presenteres på en slik måte at forbrukeren faktisk kan se og lese dem uten å måtte klikke for å åpne et nytt vindu eller scrolle nedover på siden for å få tilgang til opplysningene.

Det er heller ikke nødvendigvis tilstrekkelig at opplysningene står på samme side som der forbrukeren bestiller produktet. Dersom kunden må aktivere en knapp eller en annen funksjon for å bestille, skal opplysningene stå så nært bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at han eller hun ikke kan unngå å få med seg opplysningene. Det bør heller ikke være noen annen tekst mellom bestillingsknappen og opplysningene, slik at det er en risiko for at forbrukeren ikke får dette med seg.

Flere artikler
1. februar 2021

Byterett og angrerett ved netthandel

Har du kjøpt ei vare som ikkje svarar til forventningane? Dersom du har handla på nettet kan du ha angrerett.