WizzAir kan ikke kalle seg Europas grønneste flyselskap

Flyselskapet WizzAir har markedsført seg som «Europas grønneste flyselskap» og «the greenest choice in air travel». Disse miljøpåstandene er vage og uspesifiserte, og utløser dermed en omfattende dokumentasjonsplikt. Forbrukertilsynet kan ikke se at WizzAir har oppfylt denne dokumentasjonsplikten, og tilsynet mener derfor markedsføringen er i strid med markedsføringsloven.

Publisert:
Oppdatert:

I desember 2020 mottok Forbrukertilsynet to klager på markedsføring fra WizzAir. I den aktuelle markedsføringen fremstilte flyselskapet seg som «Europas grønneste flyselskap» og «the greenest choice in air travel».
Forbrukertilsynet har nå gitt WizzAir beskjed om at disse påstandene er i strid med loven.
Se brevet Forbrukertilsynet sendte til WizzAir her.
Påstandene fremsatt av Wizz Air er etter Forbrukertilsynets vurdering vage og generelle. WizzAir har ikke framlagt dokumentasjon som underbygger påstandene.

– Det er svært strenge dokumentasjonskrav til vage og uspesifiserte klima- og miljøpåstander. Det er derfor sjelden lov å benytte slike påstander i markedsføring uten samtidig forklaring og spesifisering, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Påstander må dokumenteres

I markedsføringsloven § 3 står det at påstander i markedsføring om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Tilsynet er av den oppfatning at for at WizzAir skal kunne kalle seg Europas grønneste flyselskap, må selskapet kunne dokumentere at hele deres virksomhet belaster klima og miljø vesentlig mindre enn alle andre flyselskaper i Europa. Det vil altså ikke være nok å dokumentere at selve flygningene gir lavere utslipp av klimagasser enn andre flyselskaps flygninger. Etter Forbrukertilsynets vurdering har WizzAir heller ikke framlagt dokumentasjon på dette, selv om selskapet hevder å ha lavere CO2-utslipp per passasjerkilometer enn konkurrentene.
Forbrukertilsynet er derfor av den oppfatning at begge påstandene er egnet til å villede forbrukerne, og dermed i strid med markedsføringsloven.

Saken avsluttet

WizzAir har gitt Forbrukertilsynet beskjed om at de ikke lenger vil bruke de omtalte påstandene i sin markedsføring. Tilsynet vil derfor ikke gå videre med saken. Dersom Forbrukertilsynet skulle bli kjent med tilsvarende markedsføring på et senere tidspunkt, kan det i så fall bli aktuelt med vedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

– Vi følger tett med på næringslivets bruk av bærekraftspåstander fremover, og vi kommer til å ha flere tilsynsaksjoner på dette området, sier direktør Trond Rønningen.

Se også Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring