Vedtak med tvangsmulkt på 1.000.000 til Gresvig AS for villedende prismarkedsføring

03.05.2019 — G-Sport reklamerte med salg i nettbutikken uten å ha med tilstrekkelige førpriser i markedsføringen. Nå må Gresvig, som eier butikken, betale 1.000.000 kroner.

Bildet viser en skjermdump med markedsføring for salg på sekker på G-sport.no

Forbrukertilsynet fattet i 2016 forbudsvedtak mot Gresvig AS. Vedtaket forbød Gresvig å gi inntrykk av at prisene er nedsatt, uten at det er oppgitt før- og nåpris eller annen informasjon om hvor stort prisavslaget er. Etter vedtaket vil brudd utløse en tvangsmulkt på 1.000.000 kroner.

Les også: Forbudsvedtak mot Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS

Markedsfører med høyeste rabatt

Forbrukertilsynet har nå konkludert med at Gresvig har brutt forbudsvedtaket med ulovlig prismarkedsføring på gsport.no, og utløser tvangsmulkten.

G-Sport markedsførte salg med hovedfokus på de høyeste prisavslagene. Det ble i markedsføringen benyttet formuleringer som «opptil 50 % rabatt på en mengde treningsklær!» og «opptil 40 % rabatt på en mengde sykler!».

Markedsføringen fokuserer på de høyeste rabattene, og gir forbrukerne inntrykk av at de kan gjøre gode kjøp, men «opptil»-begrensningen innebærer at ikke alle varene har rabatten det fokuseres på i markedsføringen. Forbrukertilsynet fant en rekke kampanjevarer som var nedsatt med en langt lavere rabatt enn den markedsføringen fokuserte på. Enkelte varer var satt ned med kun 9 %.

Flere av varene manglet informasjon om førpris, noe som gjorde det umulig for forbrukerne å vite om kampanjevarene var nedsatt med f.eks. 50 % eller 9 %. Forbrukerne kunne dermed ikke vurdere om tilbudet var så godt som markedsføringen ga inntrykk av.

– Det er helt tydelig at salg fungerer, og denne typen markedsføring kan lett villede forbrukerne til å gjennomføre et kjøp de kanskje ellers ikke ville gjort om de hadde visst størrelsen på prisavslaget. Det er ulovlig å markedsføre salg uten å oppgi førprisen på en tydelig måte, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Utløser tvangsmulkten

Forbrukertilsynets har konkludert med at Gresvig har handlet i strid med forbudsvedtaket, og må nå betale 1.000.000 kroner i tvangsmulkt. Gresvig har vist til at manglende førpriser på visse salgsvarer i nettbutikken skyldes tekniske og menneskelige feil, og at markedsføringen ble rettet opp så snart selskapet ble klar over feilen.

Selskapet har informert om at de ikke kommer til å klage på vedtaket, men opplyser samtidig at dette ikke betyr at selskapet er enig i vedtakets innhold eller de vurderinger det bygger på.

Les vedtaket mot Gresvig AS her.

09.09.2019

Drosjene skal gi pristilbud uoppfordret

Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften som trådte i kraft i fjor. Samme brev vil snart gå ut til resten av landets sentraler.