Vedtak med tvangsmulkt på 1.000.000 til Gresvig AS for villedende prismarkedsføring

03.05.2019 — G-Sport reklamerte med salg i nettbutikken uten å ha med tilstrekkelige førpriser i markedsføringen. Nå må Gresvig, som eier butikken, betale 1.000.000 kroner.

Bildet viser en skjermdump med markedsføring for salg på sekker på G-sport.no

Forbrukertilsynet fattet i 2016 forbudsvedtak mot Gresvig AS. Vedtaket forbød Gresvig å gi inntrykk av at prisene er nedsatt, uten at det er oppgitt før- og nåpris eller annen informasjon om hvor stort prisavslaget er. Etter vedtaket vil brudd utløse en tvangsmulkt på 1.000.000 kroner.

Les også: Forbudsvedtak mot Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS

Markedsfører med høyeste rabatt

Forbrukertilsynet har nå konkludert med at Gresvig har brutt forbudsvedtaket med ulovlig prismarkedsføring på gsport.no, og utløser tvangsmulkten.

G-Sport markedsførte salg med hovedfokus på de høyeste prisavslagene. Det ble i markedsføringen benyttet formuleringer som «opptil 50 % rabatt på en mengde treningsklær!» og «opptil 40 % rabatt på en mengde sykler!».

Markedsføringen fokuserer på de høyeste rabattene, og gir forbrukerne inntrykk av at de kan gjøre gode kjøp, men «opptil»-begrensningen innebærer at ikke alle varene har rabatten det fokuseres på i markedsføringen. Forbrukertilsynet fant en rekke kampanjevarer som var nedsatt med en langt lavere rabatt enn den markedsføringen fokuserte på. Enkelte varer var satt ned med kun 9 %.

Flere av varene manglet informasjon om førpris, noe som gjorde det umulig for forbrukerne å vite om kampanjevarene var nedsatt med f.eks. 50 % eller 9 %. Forbrukerne kunne dermed ikke vurdere om tilbudet var så godt som markedsføringen ga inntrykk av.

– Det er helt tydelig at salg fungerer, og denne typen markedsføring kan lett villede forbrukerne til å gjennomføre et kjøp de kanskje ellers ikke ville gjort om de hadde visst størrelsen på prisavslaget. Det er ulovlig å markedsføre salg uten å oppgi førprisen på en tydelig måte, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Utløser tvangsmulkten

Forbrukertilsynets har konkludert med at Gresvig har handlet i strid med forbudsvedtaket, og må nå betale 1.000.000 kroner i tvangsmulkt. Gresvig har vist til at manglende førpriser på visse salgsvarer i nettbutikken skyldes tekniske og menneskelige feil, og at markedsføringen ble rettet opp så snart selskapet ble klar over feilen.

Selskapet har informert om at de ikke kommer til å klage på vedtaket, men opplyser samtidig at dette ikke betyr at selskapet er enig i vedtakets innhold eller de vurderinger det bygger på.

Les vedtaket mot Gresvig AS her.

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?