Gebyr til daglig leder i Stayclassy

Thomas Holstad må betale 100 000 kroner for brudd på markedsføringsloven, og 200 000 kroner for hver gang han gjentar lovbruddene i fremtiden.

Publisert:
Oppdatert:

I desember sendte Forbrukertilsynet ut varsel om økonomiske sanksjoner til Stayclassy og selskapets daglige leder, Thomas Holstad.

Bakgrunnen for varselet var at Forbrukertilsynet mente Stayclassy ikke hadde opplyst om førpriser, og markedsførte prisbesparelser som ikke var reelle, noe som ga kundene mangelfull og villedende informasjon om hvor stor prisbesparelsen var.

Les saken her: Varsler gebyrer til Stayclassy

Nå har Forbrukertilsynet fattet vedtak om overtredelsesgebyr og forbudsvedtak med tvangsmulkt overfor Holstad, for medvirkning til brudd på markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet har valgt å avslutte saken mot Stayclassy AS på grunn av at selskapet har gått konkurs. Forbrukertilsynet opprettholder likevel saken mot Holstad som medvirker.

Ser alvorlig på lovbruddene

Lovbruddet dreier seg i hovedsak om at Stayclassy markedsførte salg i november 2022, uten at selskapet opplyste om rabattens størrelse, samt at det ble markedsført prisbesparelser som ikke var reelle. Holstad selv var sterkt involvert i markedsføringen.

Stayclassy, representert ved Holstad, har fått omfattende veiledning av Forbrukertilsynet over en lengre periode om reglene som gjelder for markedsføring av salg. Han fikk veiledning senest noen dager før den aktuelle kampanjen ble iverksatt.

Holstad har i sine merknader uttrykt at han mener Forbrukertilsynet har gitt feilaktig veiledning i forkant av kampanjen i november. Han har også trukket frem teknisk svikt som en årsak til at produktene ble markedsført uten reell besparelse. Forbrukertilsynet er ikke enig i Holstad sin gjengivelse av veiledningen som tidligere er gitt. Videre mener Forbrukertilsynet at Holstad, som daglig leder og styreleder, er ansvarlig for at det tekniske er i orden.

Holstad har i merknadene til varselet om vedtak opplyst at hans økonomiske situasjon er endret som følge av konkursen i Stayclassy. Dette er bakgrunnen for at utmålingen har blitt nedjustert fra 400 000 til 100 000 kroner.

– Lovbruddene anses like fullt som grove, spesielt siden Forbrukertilsynet har gitt omfattende veiledning, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Vil forhindre at lovbruddene skjer igjen

I tillegg til overtredelsesgebyret, blir Holstad ilagt tvangsmulkt på 200 000 kroner. Tvangsmulkten utløses dersom han gjentar de samme lovbruddene.

– Dette er for å forhindre at Holstad skal gjenta de samme lovbruddene i fremtiden. Det gjelder også om han starter opp nye selskap, sier Rønningen.

Holstad har mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er satt til 11. april 2023.

Flere artikler

Må betale dyrt for villedende markedsføring

Markedsrådet har behandlet klagene fra Blush, BliVakker og Coverbrands. De tre kosmetikkaktørene må betale rekordhøye gebyrer for villedende markedsføring i forbindelse med Black Friday og Cyber Monday.