Varsler gebyrer til Stayclassy

Stayclassy fortsetter å bryte loven, selv etter omfattende veiledning fra Forbrukertilsynet. Nå varsles økonomiske sanksjoner til både Stayclassy og daglig leder i selskapet.

Publisert:
Oppdatert:

Forbrukertilsynet har over en lengre periode mottatt klager på nettbutikken Stayclassy, og har ved flere anledninger vært i kontakt med selskapet med tydelig beskjed om at de må innrette seg etter loven.

Vi har tatt opp problemstillinger som blant annet har gått ut på markedsføring av pris og en rekke andre forhold.

Les også: Forbrukertilsynet ber Stayclassy endre markedsføring og handelspraksis

Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til både Stayclassy og selskapets daglige leder, Thomas Holstad, og varsler gebyrer for brudd på markedsføringsloven. Bakgrunnen er en kampanje som ble igangsatt på stayclassy.no fra 31.oktober.

Villeder forbrukeren

Lovbruddene dreier seg i hovedsak om at Stayclassy ikke opplyste om førpriser, samt at selskapet markedsførte prisbesparelser som ikke er reelle. Forbrukerne har derfor fått mangelfull og villedende informasjon om hvor stor prisbesparelsen er. I brevene har Forbrukertilsynet lagt frem dokumentasjon på at Stayclassy har unnlatt å opplyse om produktenes førpris, samt eksempler på at de markedsførte prisbesparelsene ikke er reelle.

Vi mener Stayclassy villeder forbrukeren gjennom markedsføring ved å ikke opplyse om førpriser og ved å gi inntrykk av at prisen er satt ned, når den i virkeligheten ikke er det, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Selskapets daglige leder, Thomas Holstad, har vært sterkt involvert i markedsføringen. Forbrukertilsynet varsler derfor at han må betale 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring, mens selskapet varsles et gebyr på 1.500.000 kroner.

Har hatt god mulighet til å rette opp

Forbrukertilsynet har ved gjentatte anledninger veiledet Stayclassy om reglene som gjelder ved markedsføring av salg, og har over flere måneder hatt kontakt med daglig leder om forhold som må rettes opp.

Likevel har Stayclassy markedsført en salgskampanje i november hvor førprisene ikke ble oppgitt, og hvor det for flere produkter gis inntrykk av en prisfordel uten at det er reelt.

Det har vært omfattende veiledning, og daglig leder har hatt god mulighet til å rette opp feilene. Når dette ikke blir gjort, og vi fortsatt ser grove brudd, må vi reagere med et varsel om økonomiske sanksjoner, sier Rønningen.

I tillegg til overtredelsesgebyr, har Forbrukertilsynet varslet forbudsvedtak mot Stayclassy og Holstad, noe som innebærer at de vil kunne få nye og høyere gebyrer hvis de samme lovbruddene gjentar seg.

Stayclassy får frist til 2. januar 2023 til å kommentere varslene, før Forbrukertilsynet fatter vedtak.