14. juli 2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

20. juli er dagen du får svar på hovudopptaket, med svarfrist 24. juli. Dermed er dette dagen dei aller fleste søkarane får svar på om dei har komme inn på førstevalet sitt.

Har du søkt på privatskule utanom Samordna opptak bør du mellom anna vera oppmerksam på betalingsfristen for privatskulen.

– Vi har mange gangar sett at betalingsfristen for semesteravgifta på enkelte privatskular er sette til før svaret frå Samordna opptak har vorte publisert. Dermed blir studentane låste til den første avtalen før dei veit kva andre skular dei har komme inn på, seier Trond Rønningen, direktør i Forbrukartilsynet.

Sjekk desse punkta

Før du inngår skulekontrakta er det lurt å setja seg inn i kva fristar du må overhalda:

Stor økonomisk avgjerd

Finn òg ut kva det vil kosta å avbryta studiet, både før semesterstart og undervegs i studiet. Det kan vera eigne reglar dersom du må avbryta på grunn av sjukdom.

– Ei utdanning kan kosta mange hundretusen kroner. Utdanninga er dermed ofte ein av dei første store økonomiske avgjerder unge forbrukarar gjer. Då er det viktig at studentar set seg inn i kontrakten, og unngår å hamna i uønskte situasjonar, seier Rønningen.

Rettleiinga for privatskulars kontraktsvilkår finn du her.