20. mai 2021

Strømselskapene kan ikke kreve Avtalegiro for å gi rabatt

Enkelte strømselskaper krever at du oppretter Avtalegiro for å få beholde rabatterte strømavtaler. Bruk av Avtalegiro kan gjøre at forbrukerne mister oversikten over strømforbruket og endringer i strømprisen. Forbrukertilsynet sendte derfor brev til tre selskaper og stilte spørsmål om deres avtaler. To leverandører fjernet da kravet om Avtalegiro. Tilsynet har bedt den siste leverandøren om å fjerne kravet.

Strømselskapene kan ikke kreve Avtalegiro for å gi rabatt

Når du oppretter Avtalegiro, gir du banken fullmakt til å gjøre opp regninger fra et bestemt selskap i nettbanken, uten at du trenger å godkjenne hver enkelt regning.
En del strømleverandører krever at du oppretter Avtalegiro for at du skal få lov til å beholde bestemte strømavtaler. Disse avtalene innebærer ofte en fast rabatt eller en rabattperiode sammenlignet med andre avtaler fra samme selskap.

Et urimelig krav

Avtalegiro kan være praktisk for forbrukeren for å sikre at regninger blir betalt i tide. Regningene blir betalt automatisk, og forbrukeren trenger ikke å godkjenne hver enkelt betaling. Avtalegiro gir også strømleverandørene flere fordeler. Siden regningene automatisk blir betalt i tide, slipper selskapene å bruke penger på purringer og inkasso. Men Avtalegiro kan også innebære vesentlige ulemper for forbrukeren. Siden man ikke trenger å godkjenne hver regning, kan man miste oversikten over regningene, og ikke minst strømforbruket og eventuelle endringer i strømprisen.

Finansavtaleloven § 38 annet ledd sier at en forbruker kan motsette seg en betalingsmåte som medfører vesentlig ulempe for forbrukeren. Forbrukertilsynet har derfor sendt brev til tre strømselskaper som hadde avtaler med krav om Avtalegiro.

– Etter Forbruketilsynets vurdering må forbrukeren stå fritt til å velge å benytte seg av Avtalegiro eller ikke, uten å miste retten til en prisgunstig avtale dersom kunden velger å ikke opprette Avtalegiro, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Skaper et press

To av selskapene valgte å fjerne kravet om Avtalegiro. Agva Kraft AS ønsket ikke å fjerne dette kravet, og Forbrukertilsynet valgte å gå videre med sak mot dette selskapet. Agva Kraft har stilt som vilkår at dersom kunden ikke oppretter Avtalegiro innen én måned, blir kunden overført til en langt dyrere avtale. Forbrukertilsynet har bedt selskapet om å fjerne dette vilkåret fra sine avtaler.

Forbrukertilsynet forstår at strømselskapene ønsker å sikre seg at regningene blir betalt i tide, slik at de unngår høye inndrivelseskostnader. Med dagens lovverk anser imidlertid Forbrukertilsynet at det i utgangspunktet ikke er lovlig å stille krav om Avtalegiro for å få en bestemt avtale

– Et krav om Avtalegiro for å få en betydelig rabatt på strømregningen skaper et press på kunden til å akseptere en større risiko enn det kunden ellers vil være villig til å akseptere. I lys av at strøm i praksis er et nødvendighetsprodukt i dagens samfunn, anser vi dette som problematisk, uttaler Rønningen.

Forbrukertilsynet følger med framover

Forbrukertilsynet håper at strømbransjen vil innrette seg etter tilsynets vurdering, men er forberedt på å måtte ta opp flere saker knyttet til denne problemstillingen. I tida framover vil Forbrukertilsynet blant annet følge med på om resten av strømbransjen retter seg etter tilsynets standpunkt i denne saken.

Denne meldingen er justert 17. september 2021.
 

 

Flere artikler
6. juli 2021

«Grøn straum» er ikkje grøn straum i stikkontakten

Kva straumavtale ein har påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Kraftselskap kan derfor ikkje gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum inn i husa sine gjennom straumavtalen sin.