7. mai 2021

Slik jobbet Forbrukertilsynet i 2020

Til tross for et år preget av omstilling og korona ble det gjennomført mye godt forbrukervern også i 2020.

Slik jobbet Forbrukertilsynet i 2020

I tillegg til arbeid med omstilling av hele forbrukerapparatet og flytting av Forbrukertilsynet fra Oslo til Porsgrunn, har tilsynsaktiviteten vært høyt prioritert.
I årsrapporten Forbrukertilsynet nå har levert til Barne- og familiedepartementet går vi gjennom arbeidet som er gjort.
Årsrapporten vår kan du lese her. Riksrevisjonens beretning kan du lese her.
Årsrapporten for Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget (SEMAFO) kan du lese her, mens Riksrevisjonens beretning for SEMAFO kan du lese her.

Korona og prioriterte områder

Som følge av at koronapandemien for alvor brøt ut i mars i fjor, har Forbrukertilsynet blant annet sett spesielt på koronarelatert markedsføring.
Vårt arbeid har beklageligvis vist at næringsdrivende i enkelte tilfeller har utnyttet den spesielle og vanskelige tiden til villedende markedsføring av sine produkter.
Forbrukertilsynet har konsentrert ressursene til tilsyn med områder som særlig skal prioriteres i henhold til tildelingsbrevet: lån, kreditt og andre finansielle tjenester, digitale vilkår og markedsføring, kroppspress, sosiale medier og bærekraft.
Vi har i tillegg jobbet med løpende tilsynsarbeid og veiledning rettet mot en rekke andre næringsaktører og bransjer.