Retter seg mot mindreårige for å markedsføre modellkonkurranse

Forbrukertilsynet varsler at de vil fatte nytt vedtak mot Donna Ioanna, for å ha innlegg i sosiale medier med direkte kjøpsoppfordringer til barn.
Bildet viser Instagram-ikonet på en telefon.

FOTO: Omkar Patyane/Pexels

Forbrukertilsynet tok i fjor opp sak mot Donna Ioanna etter at hun kontaktet unge jenter direkte på Instagram og Facebook med oppfordring om å melde seg på modellkurs. Forbrukertilsynet konkluderte med at markedsføringen var ulovlig, og fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 150.000 kroner.

Les også: Donna Ioanna får overtredelsesgebyr for ulovlig markedsføring av modellkurs

Bryter fortsatt loven

Donna Ioanna markedsfører nå en modellkonkurranse gjennom innlegg i sosiale medier. I innleggene retter hun oppfordringer direkte til mindreårige om å melde seg på konkurransen med formuleringer som «Kom og meld deg på» og «Meld deg på online eller direkte på senteret».

– Virksomheten retter seg mot unge jenter og selskapet er klar over – og hensikten er – at innlegg og videoer når ut til mindreårige, sier avdelingsdirektør, Tonje Hovde Skjelbostad.

– Formuleringene som blir brukt i innleggene inneholder, etter vår vurdering, direkte kjøpsoppfordringer, rettet mot barn, og er derfor ulovlige.

Ser alvorlig på saken

Saken gjelder brudd på reglene i loven som skal gi barn et særskilt vern mot reklame, og også brudd på forskrift om urimelig handelspraksis, den såkalte «svartelisten». Barn er ofte lettere å påvirke, og har ikke den samme kritiske sansen som voksne, og skal derfor vernes mot aggressiv og direkte markedsføring.

–  Dette ser vi på som alvorlig, også sett i sammenheng med at aktøren tidligere har fått sanksjoner mot tilsvarende praksis, sier Hovde Skjelbostad.

Derfor har Forbrukertilsynet nå varslet forbudsvedtak mot Donna Ioanna som vil forby selskapet å publisere innlegg i sosiale medier som inneholder direkte kjøpsoppfordringer til mindreårige. Brudd på dette vedtaket vil utløse tvangsmulkt i størrelsesorden 20-30.000 per innlegg.

02.12.2020

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Forbrukertilsynet har i det siste mottatt et økende antall klager fra forbrukere som har blitt trukket beløp på mobilregningen sin for innholdstjenester de mener å ikke ha inngått avtale om. Det gjelder blant annet betalinger for abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook.