Politiet henlegger Forbrukertilsynets anmeldelse av XXL

10.08.2020 — Forbrukertilsynet politianmeldte i januar sportskjeden etter at det ble avdekket at ansatte hadde foretatt fiktive kjøp for å skjule bruk av villedende førpriser. Nå har politiet henlagt anmeldelsen på grunn av kapasitetshensyn.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

FORTSATT FOKUS PÅ PRIS: Forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth ser en positiv utvikling fra sensommeren 2016, men vil ta tak i enkeltsaker ved behov.

– Det er synd at politiet har henlagt saken, men vi tar det til etterretning, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Det var i en serie artikler i E24 at tidligere ansatte hevdet at kjeden hadde manipulert førpriser ved at ansatte selv kjøpte og returnerte varer. Oppslagene førte til at både XXL og Forbrukertilsynet gransket saken og funnene i disse undersøkelsene gjorde at Forbrukertilsynet fant grunnlag for å anmelde saken.

– Det fremstår ganske klart at meningen med de fiktive transaksjonene må ha vært å skjule mulige brudd på markedsføringsloven, sa direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth da politianmeldelsen ble sendt i januar.

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.