Forbrukertilsynet politianmelder XXL etter prisjuks

16.01.2020 — Tidligere ansatte hevdet i sommer at selskapet hadde manipulert salgstall ved at ansatte kjøpte og returnerte varer slik at de kunne bruke uriktige førpriser i markedsføringskampanjer.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bakgrunnen er uskarp. Haugseth ser rett i kameraet, og ser alvorlig ut. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth

Det var E24 som avdekket forholdene.

Forbrukertilsynet har gjort egne undersøkelser der vi har gått gjennom det materialet XXL har levert til oss de siste årene. Formålet har vært å få på det rene om kjeden har levert uriktige opplysninger til oss.

XXL har også gjennomført sin egen gransking, utført av selskapets advokater i DLA Piper. Der kom det frem at praksisen som E24 beskrev i sine nyhetssaker hadde forekommet.

I de sakene Forbrukertilsynet har tatt opp med XXL kan vi ikke se å ha mottatt manipulerte salgstall som dokumentasjon – selv om det ikke kan utelukkes. Derfor vil det ikke bli fattet noe vedtak etter markedsføringsloven i denne saken.

– Forbrukertilsynet har ikke funnet grunnlag for å sanksjonere XXL da de fiktive kjøpene ikke ser ut til å kunne kobles til de XXL-sakene vi har vurdert i vår saksbehandling, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Vi vil likevel understreke at vi ser svært alvorlig på praksisen som har funnet sted i XXL, sier Haugseth.

Mulig brudd på straffeloven

Selv om det ikke er grunnlag for å sanksjonere XXL etter markedsføringsloven, finner Forbrukertilsynet likevel at saken bør vurderes etter straffeloven. Dette faller utenfor Forbrukertilsynets myndighet og kompetanse, og derfor sendes saken videre til politiet.

– Det fremstår ganske klart at meningen med de fiktive transaksjonene må ha vært å skjule mulige brudd på markedsføringsloven, sier Haugseth.

– Etter mitt syn har dermed formålet med XXLs praksis vært å bevisst føre forbrukerne og Forbrukertilsynet bak lyset. Nettopp derfor går vi til det steget å politianmelde XXL for mulig brudd på  straffelovens bestemmelse om bevispåvirkning (§ 160).

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?