Ny veiledning for markedsføring av tv, internett og mobil

10.07.2018 — Forbrukertilsynet har over flere år ført tilsyn med markedsføringen av tjenester innen tv, internett og mobil. Vi har nå samlet denne praksisen i en ny veiledning for tilbydere av ekomtjenester.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bakgrunnen er uskarp. Haugseth ser rett i kameraet, og ser alvorlig ut. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

HJELPE NÆRINGSDRIVENDE Å FØLGE LOVEN: -Den nye veiledningen skal hjelpe bedriftene å holde seg innenfor loven, sier Elisabeth Lier Haugseth

Forbrukertilsynet har behandlet mange saker mot ekombransjen, og utarbeidet en praksis på hvordan vi tolker markedsføringsloven og håndhever den. Dette er utgangspunktet for den nye veiledningen om markedsføring av ekomtjenester.

Veiledningen tar utgangspunkt i kravene etter markedsførings –og angrerettloven. Vi redegjør blant annet for praksis rundt bruk av gratis-påstander, billigst-påstander, og bruk av tester og sammenlignende reklame.

– Hva som kreves for å holde seg innenfor markedsførings- og angrerettloven burde være god kjent i bransjen fra før av. Men vi har erfart at flere aktører ikke setter seg godt nok inn i reglene før de kjører i gang nye kampanjer eller lanserer nye produkter, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

I tillegg til de generelle kravene inneholder veiledningen også noen spesifikke krav til de ulike bransjene, henholdsvis mobil, TV og internett. Blant annet er det spesifisert hvilke krav som stilles til mobilbransjen og bruk av påstander om «fastpris» og «fri bruk».

– Vi har laget denne veiledningen for at det skal være lett for tilbyderne å vite hva de har lov til og hva de ikke har lov til når de skal markedsføre produktene sine, sier Haugseth.

Tilsyn  av 14 norske mobiltilbydere

Forbrukertilsynet gjennomførte nylig et koordinert, internasjonalt tilsyn sammen med 22 andre europeiske land hvor vi sjekket om selskapene fulgte forbrukervernlovgivningen. Forbrukertilsynet sjekket 14 norske mobiltilbydere, og flesteparten av tilbyderne ga ikke forbrukerne den informasjonen de har krav på etter loven. Vi følger nå opp saken, og vil sende ut brev til tilbyderne som ikke følger loven i løpet av sommeren.

Les også: Telekom-bransjen må opplyse bedre om klagemuligheter 

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.