Telekom-bransjen må opplyse bedre om klagemuligheter

29.05.2018 — Et felles-europeisk tilsyn viser at mobil-, internett- og strømmebransjen ikke gir forbrukerne god nok informasjon om hvor de kan klage hvis de er misfornøyde med tjenestene.
Bildet viser et portrett av Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Hun ser rett inn i kamera og smiler med lukket munn. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

KLAR OG TYDELIG INFORMASJON: -Forbrukeren skal ha klar og tydelig informasjon om hvilket klageorgan de kan henvende seg til, dersom noe skulle oppstå, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth

Forbrukertilsynet i Norge og 22 andre europeiske land har sjekket totalt 207 nettsider som tilbyr mobil-, internett- eller strømmetjenester. I Norge undersøkte Forbrukertilsynet totalt 14 norske mobiltilbydere. Formålet med tilsynet var å sjekke om tilbyderne følger forbrukervernlovgivningen. Det europeiske tilsynet viste at svært mange aktører ikke gir forbrukerne de opplysningene de har krav på. Mange har også ulovlige vilkår i kontraktene de tilbyr forbrukerne.

  • 79 prosent av nettsidene hadde ingen lenke til det felleseuropeiske tvisteløsningssystemet, ODR-plattformen, hvor forbrukerne kan klage på både nasjonale og utenlandske aktører.
  • 40 prosent av nettsidene ga ikke informasjon om hvilket nasjonalt klageorgan forbrukerne kan kontakte dersom de trenger å løse en tvist med selskapet.
  • 30 prosent av aktørene ga seg selv rett til å endre vilkårene i kontrakten, uten å informere forbrukerne på forhånd, eller gi dem en mulighet til å trekke seg fra kontrakten.
  • 20 prosent ga ikke forbrukerne god og utfyllende informasjon om at kontraktene ble automatisk fornyet.

– Mange europeiske forbrukere er misfornøyde med mobil- eller internettleverandøren, og vi vet at mange havner i ulike former for konflikter med selskapene. Derfor er det viktig at operatørene gir forbrukerne klar og tydelig informasjon om hvilket klageorgan de kan kontakte dersom de trenger hjelp til å løse en tvist, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

De europeiske tilsynsmyndighetene vil følge opp lovbruddene overfor selskapene som er sjekket, og kreve at de retter seg etter regelverket.

– Vi forventer at bransjen gjennomgår sine nettsider og avtalevilkår, og sørger for at de gir forbrukerne de opplysningene de har krav på, sier Haugseth.

20.11.2019

Gjør det enklere for forbrukere å reservere seg mot telefonsalg

Hvert år opplever mange forbrukere å bli oppringt av telefonselgere, til tross for reservasjon mot denne typen oppringinger. Forbrukertilsynet har laget en oversikt over hvor forbrukere kan henvende seg for å reservere seg direkte hos mange næringsdrivende og frivillige organisasjoner.