Telekom-bransjen må opplyse bedre om klagemuligheter

29.05.2018 — Et felles-europeisk tilsyn viser at mobil-, internett- og strømmebransjen ikke gir forbrukerne god nok informasjon om hvor de kan klage hvis de er misfornøyde med tjenestene.
Bildet viser et portrett av Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Hun ser rett inn i kamera og smiler med lukket munn. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

KLAR OG TYDELIG INFORMASJON: -Forbrukeren skal ha klar og tydelig informasjon om hvilket klageorgan de kan henvende seg til, dersom noe skulle oppstå, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth

Forbrukertilsynet i Norge og 22 andre europeiske land har sjekket totalt 207 nettsider som tilbyr mobil-, internett- eller strømmetjenester. I Norge undersøkte Forbrukertilsynet totalt 14 norske mobiltilbydere. Formålet med tilsynet var å sjekke om tilbyderne følger forbrukervernlovgivningen. Det europeiske tilsynet viste at svært mange aktører ikke gir forbrukerne de opplysningene de har krav på. Mange har også ulovlige vilkår i kontraktene de tilbyr forbrukerne.

  • 79 prosent av nettsidene hadde ingen lenke til det felleseuropeiske tvisteløsningssystemet, ODR-plattformen, hvor forbrukerne kan klage på både nasjonale og utenlandske aktører.
  • 40 prosent av nettsidene ga ikke informasjon om hvilket nasjonalt klageorgan forbrukerne kan kontakte dersom de trenger å løse en tvist med selskapet.
  • 30 prosent av aktørene ga seg selv rett til å endre vilkårene i kontrakten, uten å informere forbrukerne på forhånd, eller gi dem en mulighet til å trekke seg fra kontrakten.
  • 20 prosent ga ikke forbrukerne god og utfyllende informasjon om at kontraktene ble automatisk fornyet.

– Mange europeiske forbrukere er misfornøyde med mobil- eller internettleverandøren, og vi vet at mange havner i ulike former for konflikter med selskapene. Derfor er det viktig at operatørene gir forbrukerne klar og tydelig informasjon om hvilket klageorgan de kan kontakte dersom de trenger hjelp til å løse en tvist, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

De europeiske tilsynsmyndighetene vil følge opp lovbruddene overfor selskapene som er sjekket, og kreve at de retter seg etter regelverket.

– Vi forventer at bransjen gjennomgår sine nettsider og avtalevilkår, og sørger for at de gir forbrukerne de opplysningene de har krav på, sier Haugseth.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.