Ny lov kan hindre svindel knyttet mot kryptovaluta

03.09.2018 — Finanstilsynet foreslår at virtuell valuta skal omfattes av hvitvaskingsloven. Forbrukertilsynet støtter forslaget, men mener det må stilles krav om at forbrukerne som vurderer å investere i kryptovaluta får god informasjon og rådgivning.
Bildet viser en bitcoinmynt som står på et bord.

STØTTER FORSLAGET: Forbrukertilsynet stiller seg positiv til forslaget fra Finansdepartementet om å legge virtuell valuta under hvitvaskingsloven. Foto: Andre Francois/Unsplash

Virtuell valuta har blitt mer og mer populært de siste årene, og har gått fra å være et lite kjent fenomen til å bli høyprofilert og omdiskutert. Flere banker har den siste tiden opplevd en økning i svindel knyttet opp mot kryptovaluta.

Må omfattes av loven

For å i større grad kunne hindre denne typen lovbrudd vil Finanstilsynet regulere oppbevaringstjenester og vekslingstjenester for kryptovaluta i hvitvaskingsloven. Forbrukertilsynet støtter forslaget. Hvitvaskingskontroll kan gjøre det vanskeligere å benytte kryptovalutatjenester til kriminell virksomhet, som svindel av forbrukere.

– Slik loven er i dag, er ikke vekslingstjenester eller oppbevaringstjenester underlagt hvitvaskingsregelverket som banker og andre betalings- og vekslingstjenester må følge. Det er viktig at loven oppdateres i takt med nye, digitale utfordringer, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Krever god forbrukerinformasjon

Dersom virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven, vil aktørene blant annet måtte innhente og håndtere sensitive personopplysninger. Forbrukertilsynet understreker derfor at det er viktig at folks rett til personvern blir tilstrekkelig ivaretatt.

Forbrukertilsynet ber også Finansdepartementet vurdere å innføre typiske krav som stilles til andre finansielle produkter, blant annet om informasjon, rådgivning og sikkerhet

– Sammenlignet med andre finansielle produkter, er sikkerheten og rettighetene til forbrukere som kjøper kryptovaluta på et svært lavt nivå. Det vanligste rådet til forbrukere i dag, er å ikke gå inn i dette markedet. Hvis man ønsker at kryptovaluta skal ha noen fremtid utover å være et svært risikabelt spekulasjonsobjekt, må sikkerheten og forbrukervernet bedres, sier Gjedrem.

Finansielle tjenester har tradisjonelt blitt regulert ut i fra hvilken risiko og kompleksitet de har. Ettersom kryptovaluta ikke har blitt ansett som et finansielt produkt, blir disse solgt til forbrukere uten at det stilles krav til tjenestene. Forbrukere har dermed ingen garanti for at nettsidene der de handler kryptovaluta har tilstrekkelig sikkerhet, og står normalt uten rettigheter hvis sidene mister midler som følge av et hackerangrep, eller siden viser seg å være svindel.

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.