Mindre kredittpress og tryggere møter med banken

22.01.2018 — Regjeringen vil gjøre det tryggere for kunder som låner penger. Det er én av flere grunner til at Forbrukertilsynet støtter forslaget til den nye Finansavtaleloven.
kredittkort. foto

IKKE PÅ FACEBOOK: Forbrukertilsynet vil ha mindre reklame for kreditt i sosiale medier og støtter regjeringens forslag til strengere regler for lån.

Finansavtaleloven regulerer en mengde tjenester vi alle er avhengige av. Forbrukerens rettigheter rundt betalingstjenester, nettbank, boliglån, kredittkort og en rekke andre viktige finanstjenester er nedfelt i loven. Regjeringen har nå foreslått flere endringer i loven som blant annet skal hindre at folk får alvorlige problemer med gjeld.

Positivt

— Gode finansprodukter er avgjørende i alle menneskers liv – fra barndom til alderdom. Derfor er det svært positivt at forslaget legger opp til å styrke forbrukernes rettigheter på så mange områder, sier Elisabeth Lier Haugseth.

– Samtidig er det god samfunnsøkonomi å sikre stabilitet og velfungerende markeder. Tilliten mellom kundene og finansinstitusjonene skal være høy. Det er forhold som legger til rette for vekst og innovasjon.

Lojale banker

Her er punkter Forbrukertilsynet særlig støtter opp om:

  • En regel om bankenes lojalitetsplikt ovenfor kundene. Bankene skal opptre i kundens beste interesse.
  • Bedre rettigheter ved misbruk av elektronisk ID. Det foreslås regler tilsvarende de man har ved misbruk av betalingskort.
  • En ny erstatningsregel som innebærer at bankene har ansvaret hvis de bryter sine plikter etter loven og dette påfører forbrukeren et tap.
  • Bankene må avslå lån hvis det er trolig at kunden ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene

Justis- og beredskapsdepartementet har også bedt høringsinstansene ta stilling til om kredittmarkedsføring bør forbys på sosiale medier. Dette støtter Forbrukertilsynet.

– Vi ser positivt på at sosiale medier kan bli et fristed fra påtrengende markedsføring av forbrukslån, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet vil ha direkte tilsyn med loven og det knyttes sanksjoner til lovbrudd.

Les hele høringsuttalelsen fra Forbrukertilsynet her

Les også:  Ulovlig markedsføring av forbrukslån

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.