4. november 2020

Markedsrådet opprettholder gebyr på 250.000 for ulovlig «koronamarkedsføring»

Forbrukertilsynet fattet tidligere i år tre vedtak om overtredelsesgebyr for villedende og aggressiv markedsføring av kosttilskudd. Felles for de tre sakene var at det ble gitt inntrykk av at produktene kunne beskytte mot koronavirus. Markedsrådet har nå avvist klage på det siste av de tre vedtakene, og firmaet Vitability AS må betale 250.000 kroner i overtredelsesgebyr.

Markedsrådet opprettholder gebyr på 250.000 for ulovlig «koronamarkedsføring»

Bakgrunnen for vedtaket mot Vitability var at selskapet i perioden 10-17. mars 2020 publiserte annonser på Facebook og Instagram, samt sendte ut nyhetsbrev til flere tusen mottakere. I markedsføringen hevdet selskapet at de hadde satt sammen en liste med produkter som «beskytter cellens evne til å beskytte seg mot koronavirus». «Corona», «korona», «koronavirus», «COVID» og «COVID19» var hashtagget i innleggene og nyhetsbrevene. Forbrukertilsynet fant at markedsføringen var villedende og aggressiv, og ila derfor selskapet et overtredelsesgebyr på 250 000 kr. Selskapets klage på vedtaket har nå blitt avvist av Markedsrådet. Se vedtaket her.

Dette er den andre avgjørelsen fra Markedsrådet om villedende og aggressiv markedsføring av kosttilskudd under koronapandemien. På samme måte som i tidligere sak mot Visjon TV & Webshop AS, fremhevet Markedsrådet i sitt vedtak at markedsføringen var egnet til å villede forbrukere om produkters egenskaper ved å gi feilaktig inntrykk av at de markedsførte produktene kunne ha en positiv effekt mot koronaviruset. Markedsføringen var også aggressiv ved at den utnyttet forbrukernes frykt for å bli smittet av viruset, og var egnet til å nedsette forbrukernes dømmekraft.

– Å villede forbrukere om at produkter kan beskytte dem mot koronaviruset er et alvorlig brudd på markedsføringsloven, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

– Som ny direktør for Forbrukertilsynet er jeg opptatt av at tilsynet skal fortsette å bruke sanksjonene vi har til rådighet for å reagere mot denne typen lovbrudd.

I tillegg til vedtakene mot Vitability og Visjon TV & Webshop, har Forbrukertilsynet også fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 400.000 mot firmaet Emptiodirect AS for ulovlig «koronamarkedsføring».

Les også: Varsler overtredelsesgebyr for “korona-markedsføring”