Varsler overtredelsesgebyr for “korona-markedsføring”

20.03.2020 — Forbrukertilsynet varsler overtredelsesgebyr til Emptiodirect AS for grov overtredelse av markedsføringsloven i forbindelse med markedsføring av produktet Immiflex. Det varslede overtredelsesgebyret er på 400.000 kroner.

Immiflex er blant annet blitt markedsført gjennom flere helsides annonser i Dagbladet den siste uken. Forbrukertilsynet mener markedsføringen gir villedende inntrykk av at man kan holde seg frisk fra koronavirus ved å bruke produktet. Markedsføringen er også aggressiv fordi den utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset.

– Markedsføringen omtaler ikke eksplisitt koronavirus, men det er ikke tvil om at den gir sterke assosiasjoner til viruset og er egnet til å gi forbrukere inntrykk av at produktet kan beskytte mot dette, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Spiller på virus-frykt

Illustrasjonen som brukes er svært lik bildene av koronaviruset som brukes i media og på for eksempel Folkehelseinstituttets informasjonssider. Viruset som vises har utstikkere fra overflaten, som kjennetegner koronavirus.

– Koronavirus preger samfunnet i stor grad om dagen, og mange forbrukere ønsker å beskytte seg mot viruset, sier Haugseth, som også reagerer på at annonsen inneholder en tekst som forteller at det er stor pågang akkurat nå.

– Samlet sett gir annonsen inntrykk av at dette er et produkt som kan beskytte forbrukeren mot koronavirus, samtidig med at man må skynde seg å skaffe dette produktet før lageret er tomt. Slik markedsføring er både villedende og aggressiv.

Retter seg også mot barn

Forbrukertilsynet legger også vekt på at produktet markedsføres særlig for barn. Etter Forbrukertilsynets oppfatning spiller denne markedsføringen, i lys av dagens situasjon, på foreldrenes frykt for at barna skal bli syke av koronaviruset.

Emptiodirect har frist til 2. april med å svare på Forbrukertilsynets varsel om vedtak, men har allerede bekreftet at all markedsføring av produktet er stanset. Forbrukertilsynet har også tatt kontakt med Dagbladet for å be om at avisen skjerper rutinene sine for å stanse publisering av denne typen annonser.

19.11.2020

Tips for ikke å bli lurt på Black Friday

Det nærmer seg årets store handledag, Black Friday, hvor man kan gjøre gode kupp. Men er tilbudene alltid så gode som de fremstår? Her kommer Forbrukertilsynets tips for å ikke bli lurt under Black Friday.