27. mai 2020

Lanserer veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester

Forbrukertilsynet lanserer ny veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester, som erstatter den tidligere veiledningen fra 2011.

Lanserer veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester

Veiledningen er oppdatert med ny praksis, samt oppdatert informasjon om blant annet prisopplysninger, salgsgaranti, angrerett og direktemarkedsføring. Tanken er at denskal fungere som et oppslagsverk for eiendomsmeglere, slik at de enkelt skal kunne finne informasjon om det de måtte lure på.

Se veiledningen her.

– Mange eiendomsmeglere vet ikke hva som kreves av dem for å holde seg innenfor regelverket. Veiledningen skal sikre at alle former for markedsføring fremstilles på en balansert, veiledende og korrekt måte, for å hindre at forbrukerne villedes, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Nytt punkt om direktemarkedsføring

Veiledningen er oppdatert med informasjon om regelverket knyttet til direktemarkedsføring. Markedsføringsloven inneholder bestemmelser som begrenser forskjellige former for reklame som rettes direkte til forbrukere via telefon, SMS og e-post. I de tilfellene der forbrukeren har samtykket til å motta markedsføring fra meglerforetaket, kan eiendomsmegler sende SMS, e-post og ringe. Uten samtykke kan ikke eiendomsmeglere markedsføre sine tjenester via SMS og e-post, og meglere kan bare ringe forbrukere som ikke har reservert seg mot telefonmarkedsføring.

– Vi får mange henvendelser hvert år fra forbrukere som har blitt kontaktet av eiendomsmeglere uten å ha gitt samtykke til det eller til tross for at de er reservert. Regelverket knyttet til direktemarkedsføring gjelder også for eiendomsmeglere, sier Gjedrem.

Les også: Eiendomsmeglere sender ulovlig markedsføring på SMS

Utvidet punkt om salgsgaranti

Vi ser at eiendomsmeglerne i stor grad fronter sine salgsgarantier i disse tider, hvor mange forbrukere er usikre på om de får solgt boligen sin. Bransjen har i lengre tid etterspurt mer veiledning knyttet til bruk av salgsgaranti i markedsføringen. Dette har Forbrukertilsynet tatt tak i og i den nye veiledningen er punktet om salgsgaranti betydelig utvidet sammenlignet med tidligere.

­-Begrepet salgsgaranti kan forstås på flere måter, og det er ikke opplagt for forbrukerne hva en salgsgaranti kan bety for dem. Derfor må eiendomsmeglerne redegjøre for garantiens innhold, begrensninger og særlige betingelser, slik at forbrukerne ikke blir villedet. Er det knyttet kostnader til salgsgarantien, må forbrukerne få informasjon om det, sier Gjedrem.

Angrerett kan også benyttes ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

Noen oppdragsavtaler mellom eiendomsmeglere og forbrukere inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, som medfører at angrerettloven gjelder. Veiledningen er derfor også oppdatert med informasjon om angrerett på kjøp av eiendomsmeglingstjenester.

Hvis forbruker ønsker å benytte angreretten sin, gjøres dette ved å sende beskjed til megler innen 14 dager fra dagen etter oppdragsavtalen ble underskrevet av begge parter. Hvis en forbruker innen fristen varsler eiendomsmegler om at angreretten brukes, betyr det kort og godt at avtalen annulleres.