14. februar 2020

Eiendomsmeglere sender ulovlig markedsføring på SMS

Privatmegleren sender forbrukere markedsføring på SMS etter at de har lastet ned salgsoppgaver, uten å ha fått samtykke til det. Nå orienterer Forbrukertilsynet bransjen om regelverket.

Eiendomsmeglere sender ulovlig markedsføring på SMS

Som en del av tilsynsarbeidet laster Forbrukertilsynet ned salgsoppgaver via finn.no og foretakenes egne nettsider. Forbrukertilsynet har den senere tiden blitt oppmerksom på at det kommer markedsføring fra eiendomsmeglerne via SMS i etterkant – selv om det ikke var gitt noen forhåndssamtykker. Etter å ha lastet ned ni salgsoppgaver fra Privatmegleren, mottok Forbrukertilsynet hele 14 SMS.

– De fleste SMSene gikk ut på at eiendomsmegler ønsket å minne om oppsatt visning eller mulighet for å legge inn bud. De ble sendt ut for å selge boligen, og er etter loven markedsføring, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Uten et forhåndssamtykke kan eiendomsmegler kun ta kontakt via SMS dersom det er nødvendig å gi forbrukeren saklig informasjon om boligen, for eksempel om endringer i salgsoppgaven eller endret tidspunkt for visning. Innholdet i SMSene vi mottok kan ikke regnes som saklig informasjon, mener Forbrukertilsynet.

Orienterer bransjen

Etter saken med Privatmegleren har Forbrukertilsynet nå sendt ut et orienteringsbrev til hele bransjen om regelverket knyttet til direktemarkedsføring.

– Forbrukere som ikke har samtykket til markedsføring skal heller ikke motta det. Vi ønsker at alle landets eiendomsmeglerforetak skal ha god kjennskap til regelverket og sikre at de har rutiner for at det følges, derfor har vi nå sendt ut et orienteringsbrev, sier Skjelbostad.

Markedsføringsloven forbyr næringsdrivende å sende forbrukere markedsføring per e-post og SMS med mindre forbrukeren har godtatt det på forhånd. Det er likevel et unntak fra kravet i tilfeller hvor det er snakk om et eksisterende kundeforhold mellom partene. Det å bestille en salgsoppgave danner ikke grunnlag for et kundeforhold mellom forbrukeren og meglerforetaket opplyser Forbrukertilsynet i brevet.

– Salgsoppgaven inneholder viktig informasjon om boligen, som forbrukerne behøver for å kunne ta trygge og informerte valg i boligmarkedet. Det er derfor viktig at forbrukere kan laste ned salgsoppgaver, uten å få telefonen eller innboksen full av uønsket markedsføring, sier Skjelbostad.

– Eiendomsmeglere må forholde seg til regelverket, og akseptere at de ikke uten videre kan ta kontakt med alle forbrukere som bestiller en salgsoppgave, legger hun til.