Lanserer temaside og veiledning om bærekraftpåstander

04.09.2020 — Som en del av veiledningsarbeidet lanserer Forbrukertilsynet nå nye temasider og oppdatert veiledning om markedsføring med bærekraftpåstander.

FOTO: Noah Buscher/Unsplash

Veiledningen er oppdatert med ny praksis og oppdatert informasjon, og er laget for næringsdrivende som bruker bærekraftpåstander i markedsføringen av sine produkter. Formålet er å unngå at forbrukerne blir villedet til å gjennomføre kjøp de ellers ikke ville gjort.

Det er ikke forbudt å bruke påstander om miljø og bærekraft, men den næringsdrivende må passe på at de ikke overselger produktene. Det er mange som bruker lovnader om ulike miljømessige eller etiske  fordeler, uten å forklare nærmere hva som er de reelle miljøfordelene.

– Vi ser at mange næringsdrivende ikke vet hva som kreves av dem for å holde seg innenfor regelverket. Veiledningen skal sikre at de næringsdrivende vet hva de kan og hva de ikke kan si i markedsføringen. Det er viktig at fremstillingen av produktet er korrekt, sier Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet.

Se veiledningen her: Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring

Prioritert område

Forbrukertilsynet har over tid jobbet opp mot klesbransjen og deres bruk av bærekraftmarkedsføring, hvor vi har vært tydelig at man ikke skal overselge produktene som mer «grønne», «etiske» eller «bærekraftige» enn de egentlig er.

Tidligere i år sendte vi ut et orienteringsbrev til 53 av de største klesbutikkene og kjedene i Norge. I brevet ble de næringsdrivende orientert om regelverket, og de ble bedt om å gå gjennom markedsføringen der påstander om miljøfordeler ble brukt og sørge for at de var i tråd med loven.

I sommer gjennomførte Forbrukertilsynet også en tilsynsaksjon hvor 7 av 15 av kleskjedene som ble sjekket hadde markedsføring som var i strid med loven.

Les også: Fremdeles lovstridig bærekraftmarkedsføring i klesbransjen

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.