ICPEN lanserer retningslinjer for digital markedsføring rettet mot barn

01.07.2020 — I 2018–2019 koordinerte Forbrukertilsynet en undersøkelse om markedsføring rettet mot barn i digitale kanaler som en del av International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Funnene fra undersøkelsen viste at land over hele verden var bekymret for visse typer markedsføringspraksiser som brukes mot barn.
Barn med laptop.

Barn er attraktive mål for markedsføring i digitale kanaler. FOTO: Alan Toniolo de Carvalho

På bakgrunn av funnene har ICPEN nå laget retningslinjer for hvordan næringsdrivende bør opptre når de retter markedsføring mot barn i digitale kanaler. Les mer på ICPEN.org.

ICPEN er et nettverk bestående av forbrukermyndigheter i over 65 land som jobber for å styrke forbrukervernet internasjonalt. Sammen med Storbritannia og Competition and Markets Authority (CMA), har Forbrukertilsynet ledet prosjektgruppen som har vært med på å utforme retningslinjene.

Barns hverdag blir mer og mer digitalisert. Barn og unge voksne utgjør 1 av 3 internettbrukere i noen land. Aktiviteter som før skjedde «offline», skjer nå «online». Samtidig ser mange land en økning i antall selskap som markedsfører digitalt.

– Det er naturlig å tro at barn er attraktive mål for kommersielle budskap gjennom digitale kanaler, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Barn som forbrukere fortjener et ekstra vern og prosjektet viser at dette er noe det er stor enighet om blant ICPEN-landene. Dersom næringsdrivende opptrer i tråd med retningslinjene vil det minske de negative konsekvensene barn kan oppleve ved å bli utsatt for slik markedsføring, sier Haugseth.

Prinsippene er utformet generelt og gir ikke uttrykk for at næringsdrivende går fri for ansvar dersom de følger retningslinjene. Næringsdrivende må alltid forholde seg til relevant lovgivning i det landet de opptrer i. Likevel oppfordres næringsdrivende til å ta særlig hensyn til retningslinjene, og de som ikke følger disse, vil kunne stå i fare for å bryte relevant forbrukervernlovgivning.

Ikke markedsfør upassende produkter eller tjenester til barn

Forbrukertilsynet har de siste årene jobbet mye med markedsføring av produkter som kan forårsake et negativt kroppspress overfor barn. Senest i februar gjennomførte vi en nasjonal tilsynsaksjon om kroppspress i sosiale medier.

Man finner spor etter Forbrukertilsynets arbeid med kroppspress i ICPEN-dokumentet under punktet som sier at barn ikke bør utsettes for markedsføring av upassende produkter og tjenester. Praksis fra Norge er tatt med som eksempel på hva som kan være upassende.

– Når ICPEN-retningslinjene for markedsføring rettet mot barn i den digitale kanaler nå offentliggjøres, blir det også et større internasjonalt fokus på markedsføring som kan føre til at barn opplever negativt kroppspress. Det er vi svært fornøyd med, sier Haugseth.

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.