Gravferdsbyråer bryter kravene til prisopplysninger

04.03.2019 — Forbrukertilsynet har gjennomgått hjemmesidene til 47 gravferdsbyråer i Oslo, Bergen og Agder. Hele 30 av 47 gravferdsbyråer overholdt ikke kravene til prisopplysninger.

Foto: Pixabay

– Forbrukere som skal bestille gravferd er som regel i en vanskelig situasjon.  Det er derfor svært viktig at denne gruppen får tydelige og tilstrekkelige prisopplysninger. Prismerkingsforskriften krever bl.a. at det legges ut prisliste og prisoversikt på byråenes hjemmeside slik at du får et best mulig inntrykk av prisnivået før du kontakter byråene for mer informasjon, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Det er store prisforskjeller i gravferdsmarkedet og stor variasjon i hvordan gravferdsbyråene velger å vise frem sine priser på nett. Informasjonen på nettsidene skal gi et inntrykk av prisnivået, men for å sammenligne prisen på den begravelsen man ønsker å bestille, er den beste fremgangsmåten i dag å innhente pristilbud fra flere byråer.

Har tidligere blitt informert

Forbrukertilsynet har tidligere gått ut med orienteringsbrev til gravferdsbransjen og varslet om tilsynsaksjon. I 2016 ble det sendt ut brev til bransjen om krav til prismerking for gravferdstjenester. Hensikten med brevene var å opplyse om kravene, både til byråenes hjemmesider og ved konsultasjon.

– Tilsynsaksjonen avdekket alt fra mindre feil til alvorlige mangler. De klareste bruddene fant vi på hjemmesidene til hele syv gravferdsbyrå som hadde utelatt pris totalt. Vi forventer at selskapene som har fått brev fra oss rydder opp i feilene og gir prisopplysninger etter forskriften, sier Gjedrem.

– Gravferd er ofte en stor utgift for de etterlatte, og derfor må også prisinformasjonen være god i alle ledd av prosessen slik at sluttregningen ikke gir ubehagelige overraskelser.

20.02.2020

Klesbransjen må ikke overselge «bærekraftige» klær

Forbrukertilsynet ber kleskjedene unngå å bruke vage og udefinerte ord som «grønn», «bærekraftig» og «etisk» i markedsføringen sin.