Fra 1. juli vil det koste penger å få saker behandlet hos Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget

Publisert:
Oppdatert:

Fra mandag 01.07.24 må alle betale et saksbehandlingsgebyr for å sende saker til mekling hos Forbrukertilsynet, og for å få en sak behandlet i Forbrukerklageutvalget.

Betaling for behandling av saker er en følge av en endring i forskriften om behandling av forbrukerklager. Det er barne- og familiedepartementet som har vedtatt endringene.
Her kan du lese om bakgrunnen for innføring av betaling.

Mekling

Skal du sende inn en sak til mekling hos Forbrukertilsynet må du betale et saksbehandlingsgebyr som utgjør 0,2 rettsgebyr. Dette tilsvarer 255 kroner i 2024. Saksbehandlingsgebyret må betales før saken din registreres hos oss.

Betalingen gjøres via minside, hvor du også legger inn informasjon om saken din. Du kan betale med enten bankkort eller vipps. Betalingen og meklingsskjemaet blir registrert umiddelbart, og du vil motta en kvittering.

Før du sender inn sak til oss er det viktig at du sjekker om Forbrukertilsynet er rett sted for din henvendelse. Her finner du en oversikt over områder som ikke faller inn under Forbrukertilsynets ansvar.

Saksbehandlingsgebyret blir ikke tilbakebetalt dersom vi ikke kan mekle i saken din.

Klagebehandling

Dersom saken ikke har løst seg gjennom mekling hos Forbrukertilsynet, er det ofte mulighet for at Forbrukerklageutvalget kan fatte et vedtak i saken.

Skal Forbrukerklageutvalget behandle saken din, må du betale et saksbehandlingsgebyr som utgjør ett rettsgebyr. Dette tilsvarer 1277 kroner i 2024.

Saksbehandlingsgebyret må betales når du sender inn klageskjemaet. Du kan sende inn klageskjemaet via min side, og du kan betale med bankkort eller vipps.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale saksbehandlingsgebyr selv om Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget avviser saken din eller av andre grunner ikke kan behandle saken.

Ifølge forskriften om saksbehandlingsgebyret vil du ikke få tilbakebetalt gebyret.

Saksbehandlingsgebyret dekker en vurdering av saken din uansett utfall.

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale med bankkort eller vipps. Når du har fylt ut meklingsskjema eller klageskjema digitalt og trykket på “betal og send inn”, vil betalingsalternativene komme opp på skjermen din. Betalingen og skjemaet blir registrert umiddelbart etter betaling, og du får en kvittering på at du har betalt.

Hvis du ikke har mulighet til å bruke digital kommunikasjon, kan du betale med faktura. Vi vil i så fall sende deg fakturaen når vi har mottatt meklingsskjema eller klageskjema fra deg. Du vil få en kvittering når du har betalt. Hvis du ikke betaler fakturaen, blir saken din avsluttet.

Hva skjer hvis betalingen ikke går gjennom?

Det vil ikke være mulig å sende inn sak til Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget uten å betale saksbehandlingsgebyret. Hvis betalingen ikke går igjennom, vil ikke skjemaet bli sendt inn. Det står i forskriften at en klage først kan fremmes «når gebyret er betalt».

Hvem kan jeg spørre for å avklare om dere kan behandle saken?

Vi kan ikke forhåndsvurdere sakene, og det vil alltid være en risiko for at saken kan bli avvist etter innsending. Du finner informasjon om hvilke saker vi behandler på https://www.forbrukertilsynet.no/send-sak-til-mekling

Må jeg betale hvis selv om Forbrukertilsynet ikke kan behandle saken min etter den er sendt inn?

Ja. Du betaler for å få saken vurdert hos oss, og det står i forbrukerklageforskriften at vi ikke kan betale det tilbake selv om saken blir avvist eller om vi av andre grunner ikke tar saken til behandling. 

Kan jeg kreve at motparten min skal betale saksbehandlingsgebyret i meklingen?

Du kan foreslå at motparten din skal dekke hele eller deler av gebyret, som en del av en forliksavtale. Forbrukertilsynet kan ikke pålegge motparten å betale gebyret.

Får jeg tilbakebetalt gebyret hvis jeg vinner frem hos Forbrukerklageutvalget?

Det er en risiko for at du må dekke gebyret, selv om du vinner frem i saken. Hvis du krever å få gebyrkostnadene erstattet av motparten din i Forbrukerklageutvalget, vil utvalget ta stilling til det spørsmålet ved behandlingen av saken