9. september 2022

Fotoknudsen må gi bedre informasjon om bildelagringstjeneste

Forbrukertilsynet mener at Fotoknudsen bryter loven i markedsføringen av bildelagringstjenesten Minnebanken. Selskapet får beskjed om å endre markedsføringen på nettsiden og informasjonen i registreringsprosessen.

Oppdatert:

Oppdatering: Fotoknudsen har endret sin markedsføring, og Forbrukertilsynet har derfor avsluttet saken. Les mer nederst i denne artikkelen.

Bakgrunnen for saken er en klage fra en forbruker som opplevde at 7000 bilder etter 15 års lagring  som var lagret i Minnebanken ble slettet fordi hen ikke foretok et kjøp på nettsiden innen frist satt av Fotoknudsen.

Fikk ikke informasjon om at forbrukere må foreta kjøp

Forbrukeren fikk et varsel om slettingen i en e-post fra Fotoknudsen. Men det ble ikke tilstrekkelig informert om kravet i markedsføringen av tjenesten.

Etter markedsføringsloven er en handelspraksis villedende dersom den utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukeren trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning, eller dersom opplysningene presenteres på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte.

I arbeidet med saken har Forbrukertilsynet kommet frem til at det ble brukt villedende utelatelser i markedsføringen av bildelagringstjenesten. Særlig mener Forbrukertilsynet at Fotoknudsen ga villedende informasjon til forbrukere med hensyn til hvilke begrensninger som gjelder for Minnebanken.

Blant annet presenterte Fotoknudsen bildelagring ved Minnebanken som «ubegrenset», uten å beskrive nærmere at bruk av tjenesten kun er tilgjengelig for 12 måneder med mindre forbrukeren kjøper et produkt på nettsiden. Vilkårene for bildelagring forutsetter at forbrukeren foretar nye produktkjøp hvert år for at lagringsperioden skal fortsette.

Forbrukertilsynet kunne ikke se at begrensingene i lagringstid og krav om kjøp ble nevnt på nettsiden eller i registreringsprosessen for Minnebanken. I registreringsprosessen ble alle fordelene ved å benytte Minnebanken nevnt, men ingen av begrensningene.

Portrett av forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen.

– En bildelagringstjeneste anses å være en ekstra trygghet, og forbrukere forventer derfor at bildene deres blir tatt vare på etter beste evne. At bildene slettes med mindre forbrukeren foretar nye produktkjøp hvert år må det informeres om på en klar og utvetydig måte i forkant av avtaleinngåelsen, sier direktør for Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Forbrukertilsynet ba om at Fotoknudsen endret markedsføringen på nettsiden og informasjonen i registreringsprosessen for Minnebanken, slik at den gir et korrekt inntrykk av begrensningene som gjelder for lagringstid i bildelagringstjenesten.

Endret markedsføringen

Fotoknudsen fikk svarfrist i saken 19. september. I sitt svar oppga Fotoknudsen at de har endret markedsføringen på nettsidene for å gjøre det tydeligere for forbrukere at man må legge inn et kjøp hver 12 måned for å beholde bildelagringen. Det er gjort endringer i teksten på startsiden, i bildekarusellen, inne i bildelagringstjenesten Minnebanken og i «spørsmål og svar»-delen tilknyttet Minnebanken.

Forbrukertilsynet har derfor avsluttet saken.

Dette har skjedd:

  • 25. august 2022: Forbrukertilsynet ber Fotoknudsen om å endre markedsføringen på nettsiden.
  • 19. september 2022:Fotoknudsen svarer Forbrukertilsynet med beskjed om at de har gjort endringer i markedsføringen.
  • 22. september 2022: Forbrukertilsynet avslutter saken.

Flere artikler
12. februar 2020

Ny veiledning om digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Forbrukertilsynet og Datatilsynet lanserer felles veiledning om det viktigste du som utvikler, markedsfører eller tilbyr digitale tjenester må vite om forbrukervern- og personvernreglene.