Forbys å markedsføre laserbehandling med effektpåstander

Markedsrådet gir Forbrukertilsynet medhold i vedtaket mot Laserklinikken Anne Harila, men har satt ned størrelsen på tvangsmulkten mot selskapet og eieren.

Publisert:
Oppdatert:

Det var i fjor høst at Forbrukertilsynet fattet forbudsvedtak mot Laserklinikken Anne Harila, etter at selskapet markedsførte påstander om at laserbehandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser.   

Selskapet klaget vedtaket inn for Markedsrådet, da de mente at Forbrukertilsynet tolket loven feil angående bruk av effektpåstander. Markedsrådet fant det klart at Laserklinikken Anne Harila på flere punkter har brutt loven, og at Forbrukertilsynet var i sin fulle rett til å fatte forbudsvedtak.

– Når man markedsfører alternativ behandling av sykdom, er det ulovlig å gi inntrykk av at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser. Dette vedtaket gir oss god veiledning for hvor grensen for ulovlige effektpåstander går, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Reduserer størrelsen på tvangsmulkten

I Forbrukertilsynets vedtak ble Laserklinikken Anne Harila og Harila pålagt å betale en løpende tvangsmulkt på kr. 30.000 og kr. 10.000 for hver uke den ulovlige markedsføringen pågår, dersom selskapet ikke innretter seg etter forbudsvedtaket. Markedsrådet har imidlertid redusert størrelsen på tvangsmulkten til kr. 15.000 i uka for selskapet, og kr. 5.000 i uka for Harila.

En av grunnene til at gebyret ble redusert var at Markedsrådet innskrenket lovtolkningen noe. Markedsrådet fant at det er lov å markedsføre behandlingen, så lenge man ikke bruker utsagn om at den har helbredende eller lindrende effekt for konkrete sykdommer og lidelser. På bakgrunn av dette fikk selskapet og Harila dekket kr. 125 000 i advokatkostnader.