Forbys å markedsføre laserbehandling med effektpåstander

16.01.2019 — Markedsrådet gir Forbrukertilsynet medhold i vedtaket mot Laserklinikken Anne Harila, men har satt ned størrelsen på tvangsmulkten mot selskapet og eieren.
Bildet viser en som har får behandlet kneet sitt med laser.

FOTO: pixabay.com

Det var i fjor høst at Forbrukertilsynet fattet forbudsvedtak mot Laserklinikken Anne Harila, etter at selskapet markedsførte påstander om at laserbehandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser.   

Selskapet klaget vedtaket inn for Markedsrådet, da de mente at Forbrukertilsynet tolket loven feil angående bruk av effektpåstander. Markedsrådet fant det klart at Laserklinikken Anne Harila på flere punkter har brutt loven, og at Forbrukertilsynet var i sin fulle rett til å fatte forbudsvedtak.

– Når man markedsfører alternativ behandling av sykdom, er det ulovlig å gi inntrykk av at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser. Dette vedtaket gir oss god veiledning for hvor grensen for ulovlige effektpåstander går, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Reduserer størrelsen på tvangsmulkten

I Forbrukertilsynets vedtak ble Laserklinikken Anne Harila og Harila pålagt å betale en løpende tvangsmulkt på kr. 30.000 og kr. 10.000 for hver uke den ulovlige markedsføringen pågår, dersom selskapet ikke innretter seg etter forbudsvedtaket. Markedsrådet har imidlertid redusert størrelsen på tvangsmulkten til kr. 15.000 i uka for selskapet, og kr. 5.000 i uka for Harila.

En av grunnene til at gebyret ble redusert var at Markedsrådet innskrenket lovtolkningen noe. Markedsrådet fant at det er lov å markedsføre behandlingen, så lenge man ikke bruker utsagn om at den har helbredende eller lindrende effekt for konkrete sykdommer og lidelser. På bakgrunn av dette fikk selskapet og Harila dekket kr. 125 000 i advokatkostnader.

02.03.2021

Forbrukertilsynet krever direkte varsling av prisendringer i strømavtaler

Forbrukertilsynet har sendt ut brev til 25 aktører i strømbransjen. I brevet stiller tilsynet klare krav til hvordan strømkundene skal varsles om endringer i pris og andre viktige avtalevilkår.