Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.

Bildet viser en illustrasjon av en mann som sitter i et papirfly. Det er en stor hånd som holder papirflyet, og mannen peker i retningen han ønsker å bli ført, som er rett frem. Bakgrunnen er blå med ett par skyer.1. januar 2021 trådte den nye forbrukerklageloven i kraft. Ifølge loven er det nå Forbrukertilsynet som mekler i tvister rundt kjøp av produkter og tjenester. Forbrukertilsynets digitale klageskjema er nå klart til bruk, og du kan melde inn saker til mekling her. Her finner du også våre skjemaer for å klage inn villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår, i tillegg til skjemaer for ettersending og fullmakter.

Har du allerede sendt inn en meklingssak? Her kan du lese om hva omorganiseringen betyr for deg.

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har tilsynet dessverre noe lenger saksbehandlingstid enn normalt. Du må derfor regne med at det kan ta 5-6 måneder fra du sender inn en klage til meklingen starter.

 

 

 

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?