Forbrukertilsynet politianmelder Tinde Energi AS

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot Tinde Energi AS for brudd på markedsføringsloven. Etter grundige undersøkelser har tilsynet nå politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Publisert:

Siden sommeren 2022 har Forbrukertilsynet mottatt svært mange klager mot strømselskapet Tinde Energi AS. 

I desember 2022 varslet Forbrukertilsynet Tinde Energi AS og styreleder og daglige leder om at det kunne bli aktuelt å fatte vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven. I tillegg varslet tilsynet forbudsvedtak med tvangsmulkt.

Bakgrunnen for at Forbrukertilsynet vurderte å fatte vedtak, var at selskapet sendte ut varsel om endringer i fastprisavtalene og pristakavtalene de har med sine privatkunder. Slike avtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått.

Forbrukertilsynet har nedlagt betydelige ressurser i saken, og gjennomført omfattende undersøkelser av selskapet. Etter hvert som sakens omfang og karakter har blitt klarere, har Forbrukertilsynet grunn til å anta at enkelte av forholdene kan være straffbare etter straffelovens bestemmelser om bedrageri.

– Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet og dets styreleder og daglige leder, sier direktør Trond Rønningen

I anmeldelsen har Forbrukertilsynet bedt om at politiet etterforsker om Tinde Energi har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved følgende handlinger:

Forbrukertilsynet har også anmeldt styreleder i selskapet for medvirkning eller forsøk på medvirkning til bedrageri på disse punktene.

Forbrukertilsynet avventer nå politiets behandling av saken.

Hva betyr dette for deg som forbruker?

Forbrukertilsynet understreker at anmeldelsen ikke har noen direkte betydning for deg som forbruker.

Dersom du mener du har et krav mot Tinde Energi, må du først ta opp saken med selskapet. Dersom du ikke kommer til enighet med selskapet, kan du klage inn saken til Elklagenemnda. Hvis du trenger råd og veiledning, kan du kontakte Forbrukerrådet.

Flere artikler

14 straumselskap må betale 100 000 i veka viss dei bryt lova igjen

I vår fann Forbrukartilsynet lovbrot hos alle straumselskapa vi kontrollerte. No må 14 av selskapa betale 100 000 i veka viss dei bryt lova på nytt.