Forbrukertilsynet krever direkte varsling av prisendringer i strømavtaler

02.03.2021 — Forbrukertilsynet har sendt ut brev til 25 aktører i strømbransjen. I brevet stiller tilsynet klare krav til hvordan strømkundene skal varsles om endringer i pris og andre viktige avtalevilkår.

Brevet Forbrukertilsynet sendte kan lastes ned her. En liste over mottakere finner du her.

– Prisen er det viktigste vilkåret for det fleste strømkunder og prisendringer en sentral opplysning forbrukerne skal gjøres kjent med. Strømleverandørene må derfor varsle kundene på en slik måte at de er sikre på at de mottar og oppfatter prisendringen. Dette er ekstra viktig i dagens situasjon med høye strømpriser, når disse utgiftene kan bety mye for husholdningsbudsjettet, sier direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen.

Tilsynet viser til markedsføringsloven og Standard Kraftleveringsavtale, og presiserer følgende krav:

  • Alle endringer, med unntak av løpende endringer i markedsprisen, skal varsles direkte til kunden i form av e-post, SMS, brev e.l.
  • Varselet må også utformes på en slik måte at innholdet er klart og tydelig for kunden.
  • Varslede vilkårsendringer kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt.
  • Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Varsling på hjemmeside er ikke nok

Hovedprinsippet er at viktige vilkårsendringer må varsles på en slik måte at man er sikker på at forbrukeren mottar og oppfatter prisendringen. Et generelt varsel på strømleverandørens hjemmeside er altså ikke nok. Etter Forbrukertilsynets vurdering vil heller ikke varsling på en «Min side»-funksjon regnes som direkte varsel, med mindre kunden aktivt har valgt å bli varslet på denne måten.

Forventer endringer

Forbrukertilsynet ber de aktuelle leverandørene gjennomgå avtalevilkårene for forbrukere og sikre at de er klare og tydelige. En unødvendig komplisert og omfattende avtalestruktur kan fort være i strid med markedsføringsloven.

Sakene er tatt opp etter klage fra Forbrukerrådet. Kravene Forbrukertilsynet stiller er ikke nye. De er tatt opp med bransjen tidligere, og bør være godt kjent. Forbrukertilsynet forventer derfor at selskap som ikke følger disse prinsippene gjennomfører endringer i sine varslingsrutiner i løpet av kort tid.

– Forbrukertilsynet har den siste tiden intensivert tilsynet med strømbransjen, sier Rønningen.

– Oslo Economics’ nylige rapport, og erfaringene Forbrukerrådet har fra Strømportalen, har vist at det trengs en opprydding i markedet. Tilsynet har for tiden en rekke saker til behandling. I tillegg jobber vi sammen med NVE (RME) for en presisering og mulig skjerping av regelverket.

 

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.