Forbrukertilsynet beklager lengre saksbehandlingstid i en omstillingsperiode

06.01.2021 — Forbrukerapparatet er for tida under omorganisering. I denne omstillingsfasen vil saksbehandlingstida hos Forbrukertilsynet dessverre være noe lengre enn normalt.
En stor haug med papirer

Foto: Christa Dodoo/Unsplash

1. januar 2021 trådte den nye forbrukerklageloven i kraft. Samtidig overtok Forbrukertilsynet enkelte oppgaver fra Forbrukerrådet og Sekretariatet for markedsrådet og forbrukerklageutvalget. I forbindelse med omorganiseringen har Forbrukertilsynet også flyttet til nye lokaler i Porsgrunn.

I denne omstillingsfasen er saksbehandlingstida hos Forbrukertilsynet dessverre noe lengre enn normalt. Denne situasjonen vil vare noen uker framover. Vi beklager de ulempene dette medfører for forbrukerne.

Har du sendt inn en meklingssak? Her kan du lese om hva omorganiseringen betyr for deg.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.