6. januar 2021

Forbrukertilsynet beklager lengre saksbehandlingstid i en omstillingsperiode

Forbrukerapparatet er for tida under omorganisering. I denne omstillingsfasen vil saksbehandlingstida hos Forbrukertilsynet dessverre være noe lengre enn normalt.

Forbrukertilsynet beklager lengre saksbehandlingstid i en omstillingsperiode

1. januar 2021 trådte den nye forbrukerklageloven i kraft. Samtidig overtok Forbrukertilsynet enkelte oppgaver fra Forbrukerrådet og Sekretariatet for markedsrådet og forbrukerklageutvalget. I forbindelse med omorganiseringen har Forbrukertilsynet også flyttet til nye lokaler i Porsgrunn.

I denne omstillingsfasen er saksbehandlingstida hos Forbrukertilsynet dessverre noe lengre enn normalt. Denne situasjonen vil vare noen uker framover. Vi beklager de ulempene dette medfører for forbrukerne.

Har du sendt inn en meklingssak? Her kan du lese om hva omorganiseringen betyr for deg.