Flere feil i Black Friday-tilbud

Etter å ha undersøkt markedsføring i tiden rundt Black Friday i fjor har Forbrukertilsynet nå sendt ut til sammen 14 brev. Flere feil ble meldt inn av forbrukere.

Publisert:
Oppdatert:

Tilsynsaksjonen ble foretatt etter fjorårets salgsdager Singles Day, Cyber Monday, Black Friday og Black Week.

 Kampanjene rundt Black Friday gir inntrykk av at det er penger å spare. Dessverre er ikke dette alltid riktig. Også i fjorårets kampanje fant vi markedsføring som kan ha villedet forbrukerne, og har nå bedt de aktuelle selskapene rydde opp i dette, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen. 

Manglende førpriser 

I brevene har Forbrukertilsynet tatt opp flere tilfeller av salgsmarkedsføring uten førpriser. Markedsføringsloven krever at det oppgis førpriser slik at forbrukeren blir informert om avslagets størrelse.

Det er også tilfeller der det ikke er skilt tydelig nok mellom varer som har vært på salg og varer til ordinær pris. Forbrukerne kan her ha bli villedet til å tro at varer med ordinær pris også er nedsatt.

Forbrukertilsynet har også funnet prisstatistikk som tilsier at de oppgitte før-prisene ikke er reelle. Prisavslaget har i så fall vært mindre enn reklamen lovet og i noen tilfeller ikke eksistert i det hele tatt.

– Dette viser at næringsdrivende fortsatt har en jobb å gjøre. Det skal være helt tydelig for forbrukerne om noe er på salg eller ikke, sier Rønningen.

I brevene har Forbrukertilsynet påpekt at slik markedsføring er villedende og i strid med markedsføringsloven, forutsatt at opplysningene  vi har innhentet er riktige.

Forbrukertilsynet har ikke konkludert endelig i sakene, men ber i første omgang om at selskapene retter opp i sin praksis.  

14 brev

Disse næringsdrivende har mottatt brev etter salgsdagene i 2020:

To av de 14 brevene som nå er sendt ut gjaldt ikke direkte disse salgsdagene, men ble undersøkt på samme tidspunkt som de andre. (Det ene brevet er til Stormberg, som ble med i aksjonen fordi Forbrukertilsynet fikk inn en klage på dette tidspunktet. Det andre brevet er til Babycare AS, der Forbrukertilsynet undersøkte vanlig salsmarkedsføring, ikke markedsføring av tilbud under Black Week/Black Friday.)  

Se også Forbrukertilsynets tips for å unngå å bli lurt på Black Friday.