Ber Norisma ta ansvar for reklamemerking

09.10.2018 — Forbrukertilsynet har funnet flere tilfeller av skjult reklame i innlegg som promoterer tannblekingsproduktet Premium White på sosiale medier. Nå ber vi selskapet ta ansvar for at loven følges.
Bildet viser en jente som sitter med telefon i hånda som er inne på sosiale medier. Bildet er tatt fra hennes øyne

FOTO: Georigia De Lotz/Unsplash

Den siste tiden har det florert av innlegg i sosiale medier med markedsføring for tannblekningsproduktet Premium White. For å spre budskapet har Norisma inngått samarbeid med flere av de største påvirkerne, men også en rekke mikropåvirkere.  Flere av innleggene mangler eller er ikke merket tilstrekkelig som reklame.

– Mange påvirkere er unge og har liten eller ingen erfaring med markedsføring. Da er det viktig at annonsørene har gode rutiner for å sikre at påvirkerne kjenner markedsføringsloven, og følger den, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Må merkes tydelig i sosiale medier

Hvis et innlegg inneholder reklame for et produkt eller en tjeneste skal det merkes tydelig med ordene «reklame» eller «annonse». På Instagram skal dette komme først i bildebeskrivelsen, slik at personene som ser innlegget ikke må trykke på «les mer» for å få med seg at innholdet er reklame.

Haugseth understreker at det er lav terskel for å spørre Forbrukertilsynet om råd, hvis man er i tvil om hvilke regler som gjelder.

– Er du tvil så kan du sjekke vår veiledning for merking av reklame i sosiale medier, eller ta kontakt med oss for en prat.

Forbrukertilsynet ba Norisma redegjør for hvilke rutiner de har for å sikre at markedsføring blir merket riktig.

Norisma har svart Forbrukertilsynet at de har rutiner for å sikre tydelig reklame-merking, og at de nå vil gjennomgå disse for å sørge for at de blir enda bedre.

Følger med på annonsørene

Den siste tiden har Forbrukertilsynet stilt krav til en rekke annonsører om at de tar ansvar for at reklame er tydelig merket som reklame når de markedsfører seg via påvirkere. I framtiden kan det bli aktuelt med økonomiske sanksjoner mot annonsører og påvirkere som ikke følger loven.

Les også: Må rydde opp i dårlig reklamemerking

– Mange annonsører sender ut gratis-produkter eller gir rabatter til påvirkere uten at de direkte ber påvirkerne om å omtale produktet. En vanlig misforståelse er at annonsøren i slike tilfeller ikke har ansvar for at reklamen merkes riktig, men det har de, sier Haugseth.

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.